Flere søker til naturen for stillhet og ro

Publisert – Sist oppdatert 07.02.2020

Ønsket om stillhet og ro får flere til å trekke ut i naturen nå enn for bare få år siden. Skjermflukt er en motivasjon for mange unge, tror Norsk Friluftsliv.

Saken ble sendt ut av NTB 27. desember 2017.  
– Dagens ungdom lever med et konstant krav om å være «på» hele tiden. Det å drive friluftsliv blir for mange en sårt tiltrengt måte å koble av og roe ned på, sier generalsekretær Lasse Heimdal i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

En undersøkelse Kantar TNS har utført på vegne av Norsk Friluftsliv, Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statskog viser at flere oppsøker naturen for stillhet og ro enn tidligere.

26 prosent av de spurte i årets undersøkelse oppgir at ro og stillhet er hovedgrunnen til at de bedriver friluftsliv. Det er 7 prosentpoeng høyere enn i 2014 og 9 prosentpoeng høyere enn i en tilsvarende undersøkelse i 2012.

Fortsatt er turgåing den viktigste motivasjonen for de fleste av oss, ikke minst i de eldste aldersgruppene. 27 prosent oppgir dette som hovedgrunn for å oppsøke naturen, men andelen har falt fra 33 prosent i 2012.

Del denne artikkelen