Flere enn før mener det bygges ned for mye natur i Norge

Publisert – Sist oppdatert 01.08.2023
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Birgitte Fjalestad

Tall fra Ipsos viser at andelen som mener det bygges for mye i naturen har økt de siste to årene. Halvparten mener nå at det tillates for mye nedbygging.

Den nasjonale undersøkelsen viser at andelen som mener at det tillates for mye utbygging i naturen har økt fra 41 prosent i 2021 til 50 prosent i dag.

– Flere har nok blitt mer bevisste på at tap av natur også er et problem her i Norge. Friluftsliv og naturopplevelser betyr svært mye for de aller fleste av oss, men dessverre viser kartlegginger at naturen er i dårligere tilstand enn på lenge, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Før hadde Norge flere store områder med inngrepsfri natur. Disse blir det stadig færre av. Villmarka som en gang utgjorde rundt halvparten av landet, utgjør nå kun 11,5 prosent.

Hovedtrusselen mot den intakte naturen, både globalt og her i Norge, er menneskeskapte endringer som følge av bygging av blant annet hytter, veier og energianlegg.

Det er Norsk Friluftsliv som er initiativtaker til undersøkelsen. De er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, med til sammen nær en million medlemskap og mer enn 5000 lag og foreninger av naturglade mennesker over hele Norge.

De håper tallene vil motivere politikerne til å ta grep for å ta bedre vare på naturen.

– Naturen er selve livsgrunnlaget vårt, og vi trenger en nasjonal politikk, planer og lovverk som tar hensyn til dette. Ikke minst må kommunene få økt kompetanse og kapasitet på natur og friluftsliv, og alle kommuner bør ha et regnskap for sine naturverdier, sier Lier.

FN har for lengst erklært at verden står overfor en naturkrise, og at det er vi mennesker som står bak. Ipsos-undersøkelsen viser at 64 prosent av Norges befolkningen kjenner til den globale naturkrisen.

HYTTEBOOM: Det finnes allerede nær en halv million hytter i Norge, og det er planlagt å bygge langt flere på få år. Her fra et hyttefelt på Norefjell/Reinsjøfjell, Foto: Torgeir Wittersø Schancke

Del denne artikkelen