Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen

Publisert – Sist oppdatert 10.03.2021

Miljødirektoratet har laget en veileder om fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen.

Den er først og fremst rettet mot kommunene, men veilederen fungerer også som et oppslagsverk for alle som vil vite mer om lov og rett i strandsonen. Her kan du lese om ferdsel, opphold og allemannsretten langs kysten. Veilederen viser også eksempler på hva som er ulovlige stengsler og skilt.

Om publikasjonen

Registrering og fjerning av ulovlige stengsler er et viktig kommunalt virkemiddel for å verne om allemannsretten og sikre befolkningen muligheten til friluftsliv i strandsonen. Veilederen beskriver hovedfaser i det kommunale arbeidet med fjerning av ulovlige stengsler.

Veilederen er i tillegg utarbeidet med sikte på å være et egnet oppslagsverk for alle som ønsker kunnskap om lov og rett i strandsonene.

Veilederen er en oppdatering av håndbok Nr. 14– 2000 om fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen. Det er lagt vekt på å vise rettsutviklingen fra den forrige håndboken og frem til i dag. Plan og bygningslovens bestemmelser knyttet til tiltak i strandsonen er ytterligere utdypet i forhold til forrige håndbok.

Du finner veilederen for fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen her.

Se webinaret Strandsonen – Snart 70 år med byggeforbud, stadig utsatt for nedbygging.

Del denne artikkelen