Fjell 

Fjellsportkonferansen 2016 om sikkerhet

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

«Sikkerhet» er tema for Fjellsportkonferansen 11.-13. november, som i år arrangeres i Asker, i samarbeid med Norges Klatreforbund.  Det er fortsatt plasser igjen for den som vil være med. Målet er å få belyst årsaker til at ulykker skjer, hvordan vi kan jobbe bevisst for å redusere antall ulykker som skjer, samt belyse hvordan økt press på utvalgte områder påvirker sikkerhet både til utøvere av aktiviteter, samt redningsmannskapene.

For to år siden ble konferansen arrangert på Voss med Voss Jordbruksskole som teknisk arrangør. Da hadde programkomiteen ambisjoner om at konferansen skulle munne ut i en felles forståelse om hva slags friluftsliv fjellsportfolket vil arbeide for i årene som kommer.

Fjellsportfolket ble i 2016 enige om at:

«Friluftsliv er en kulturell kompetanse som må læres gjennom:

– Friluftsliv for alle
– Fri ferdsel på eget ansvar
– Naturopplevelse
– Naturvennlig ferdsel

Vi må ha et lovverk som sikrer grunnlaget for friluftsliv.»

I 2016 løfter Programkomiteen temaet Sikkerhet frem som hovedtema, og ønsker å belyse temaet gjennom tre hovedområder

– Ulykker og nestenulykker – ulykkestyper, trender, statistikk og registrering.
– Sikkerhet og læring
– Sikkerhet og forebygging

Gjennom å løfte frem dette temaet håper programkomiteen å få belyst årsaker til at ulykker skjer, hvordan vi kan jobbe bevisst for å redusere antall ulykker som skjer, samt belyse hvordan økt press på utvalgte områder påvirker sikkerhet både til utøvere av aktiviteter, samt redningsmannskapene.

Fjellsportkonferansen er en konferanse som arrangeres annethvert år av Norsk Fjellsportforum i samarbeid med en teknisk arrangør. Den kompletteres av Skredkonferansen som arrangeres de årene det ikke arrangeres Fjellsportkonferanse.

Mer info og påmelding til Fjellsportkonferansen 11.-13. november i Asker

Arrangementet finner du også på facebook – Fjellsportskonferansen2016.

Sikkerhetskonferansen

Del denne artikkelen