fiske
fiske

Fiskeklage fra Norsk Friluftsliv fikk gjennomslag i departementet

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2017

Etter klage fra Norsk Friluftsliv, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå opphevet et vedtak om fiskeregler i Finnmark som organisasjonen mener var i strid med allemannsretten.

I januar 2016 vedtok Finnmarkseiendommen (FeFo) at det i Finnmark kun kunne brukes en fiskestang eller ett snøre for fiskere som ikke var fra Finnmark, og at dette måtte være under kontinuerlig oppsyn. Fiskere fra Finnmark hadde ikke disse restriksjonene.

Tekst: Ron Henning Sundvor
Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norsk Friluftsliv synes at dette diskriminerte mot fiskere som ikke var fra Finnmark, og var i strid med allemannsretten. Organisasjonen sendte en klage til Kommunal- og moderniseringsdepartement og sa at de hadde lagt urimelige begrensinger for tilreisende fiskere. Vedtaket hadde også manglende hjemmel i loven.

Departementet har nå sagt seg enig i klagen, og hevder at om en slik innskrenkelse skal skje, må det være av hensyn til ressurssituasjoner.

”Departementet opphever Finnmarkseiendommens vedtak av 19. januar 2016 om at personer bosatt utenfor Finnmark kan fiske med én stang eller ett håndsnøre samtidig, og at fisket skal utøves aktivt og under kontinuerlig tilsyn i områder som ved kommunal forskrift er definert som områder med garnbegrensning”. Dette heter det i vedtaket, som kan leses i sin helhet her.

Norsk Friluftsliv gleder seg over at alle som reiser til Finnmark nå kan fiske på lik linje med de som bor der, slik allemannsretten vil ha det til.

Del denne artikkelen