Finsefondets miljøstipend til FRIFO

Publisert

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) ble nylig tildelt Finsefondets miljøstipend på 260.000 kroner.   Stipendet skal gå til et prosjekt som skal se på sumeffekter av inngrep i utmark og utvikling av en metodikk for håndtering av dette i sammenheng med planer og konsekvensutredninger.   Prosjektet tar utgangspunkt i § 10 i naturmangfoldloven om økosystemtilnærming og vurdering… Read more »

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) ble nylig tildelt Finsefondets miljøstipend på 260.000 kroner.

 

Stipendet skal gå til et prosjekt som skal se på sumeffekter av inngrep i utmark og utvikling av en metodikk for håndtering av dette i sammenheng med planer og konsekvensutredninger.

 

Prosjektet tar utgangspunkt i § 10 i naturmangfoldloven om økosystemtilnærming og vurdering av samlet belasting ved inngrep i norsk natur.

 

 En naturforvaltning som tar vare på norsk natur er en grunnleggende forutsetning for friluftslivet. Bakgrunn for prosjektsøknaden er derfor det stadig økende presset på norsk natur fra mange hold. Prosjektet vil særlig ta utgangspunkt i energisektoren i forhold til utbygging av vindkraft, småkraft og kraftlinjer.

 

I begrunnelsen for tildeling sier styret i Finsefondet:

 

Styret vurderer de utfordringer prosjektet griper tak i som svært viktige, og at man her forsøker å være i forkant med hvordan vi i praksis kan klare å følge opp naturmangfoldlovens intensjoner.

Metodikken søkerne ønsker å utarbeide vil, sammen med relevante fagmiljøer, prøve å finne indikatorer for å måle sumeffekter. Samtidig problematiseres behovet for en smidig praktisering av naturmangfoldloven, slik at miljøhensyn både kan fokuseres og ivaretas uten at utbygger og myndigheter drukner i utredningskrav. Miljøhensyn kunne under slike forhold risikere å spille seg selv ut.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom FRIFO, Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane (FNF) og Vestlandsforsking, der sistnevnte  er ansvarlig for det faglige innholdet.

 

Prosjektet ønsker å involvere ulike miljøer innen forskning, forvaltning, organisasjoner og andre som har interesse for dette temaet.

 

For nærmere informasjon:

Knut Norman, Finsefondet, 90 52 64 05, knut.norman@gmail.com

Carlo Aall, Vestlandsforskning, 99 12 72 22, caa@vestforsk.no

Hans Erik Lerkelund, FRIFO, 98 84 93 97, hel@frifo.no

Del denne artikkelen