Om Finnmarksloven

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Denne brosjyren gir en orientering om loven til alle husstander i Finnmark, utarbeidet av Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som en del av et større informasjonsarbeid i tett samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkesting og departementene. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/brosjyrer/finnmarksloven_web_lettere.pdf

Denne brosjyren gir en orientering om loven til alle husstander i Finnmark, utarbeidet av Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som en del av et større informasjonsarbeid i tett samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkesting og departementene.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/brosjyrer/finnmarksloven_web_lettere.pdf

Del denne artikkelen