Om Finnmarksloven

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

Denne brosjyren gir en orientering om loven til alle husstander i Finnmark, utarbeidet av Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som en del av et større informasjonsarbeid i tett samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkesting og departementene.

Del denne artikkelen