Ferdsel i friluft – ny brosjyre

Publisert – Sist oppdatert 18.01.2022

Norsk Friluftsliv har sammen med flere andre organisasjoner utarbeidet brosjyren «Tilrettelegging for ferdsel», der målet er å veilede organisasjoner, grunneiere og andre som legger til rette for friluftsliv.

Den nye brosjyren er en veileder om nye regler i friluftsloven. I brosjyren får du mer informasjon om regler for ferdsel på vei og sti gjennom innmark som fører til utmark, ferdsel i skogplantefelt og regler for merking og skilting av sti og løype. ­Brosjyren informerer om bestemmelsene i friluftsloven, og gjenspeiler organisasjonenes samstemte tolkning av loven. Brosjyren gir også en oppfordring til samarbeid for å unngå konflikter om ferdsel.

2012 kom en del nye bestemmelser i friluftsloven som skulle gjøre det lettere for folk å komme seg ut i skog og mark. Samtidig har de gitt de grunneierbaserte næringene noen ekstra utfordringer. Det ble for eksempel innført utvidet rett til å ferdes på sti og privat vei gjennom innmark, for å komme til utmark. Dette var ett av temaene som skapte en del spørsmål hos grunneiere, og som er nærmere forklart i brosjyren. Den utvidete retten gjelder for eksempel bare dersom ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt, eller uten på annen måte å være til ulempe for eier.

Ferdsel i friluftReglene for ferdsel i skogplantefelt ble også forandret. Fram til 2012 var skogplantefelt regnet som innmark, men nå defineres dette som utmark. I brosjyren står det blant annet mer om de reglene som gjelder for ferdsel, rasting, telting og så videre i skogplantefelt. Det er også presisert at arealer brukt til juletre- eller pyntegrøntproduksjon fortsatt regnes som innmark.

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norsk Friluftsliv, NORSKOG, Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund står bak brosjyren, som er laget med støtte fra Miljødirektoratet.

Last ned brosjyren her.

Del denne artikkelen