Mer spillemidler til friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Kulturminister Linda Helleland møtte representanter fra idretten og friluftslivet på Sognsvann i forbindelse med årets hovedfordeling av spillemidler til idrettsformål. Regjeringen har økt idrettsmidlene med 158,9 mill til 2,42 milliarder. Av dette går 40 mill spesielt til friluftsliv, en økning på fem mill fra 2015 (se tabell under). Statens spillemidler til idrettsformål er en andel… Read more »

Kulturminister Linda Helleland møtte representanter fra idretten og friluftslivet på Sognsvann i forbindelse med årets hovedfordeling av spillemidler til idrettsformål. Regjeringen har økt idrettsmidlene med 158,9 mill til 2,42 milliarder. Av dette går 40 mill spesielt til friluftsliv, en økning på fem mill fra 2015 (se tabell under).

Statens spillemidler til idrettsformål er en andel av overskuddet fra Norsk Tipping, og skal fremme statens idrettspolitiske mål om «idrett og fysisk aktivitet for alle». En liten andel av disse midlene går spesifikt til friluftsliv. Norsk Friluftsliv ønsker at regjeringen verdsetter friluftslivet på linje med annen idrettsaktivitet.

– Friluftsliv er en billig og lur investering. Nå er det veldig mye inneliv, så vi må organisere oss ut. Naturen ligger der og det har en kolossal helseeffekt å ta den i bruk, sa Dag Kaas, styreleder i Norsk Friluftsliv. Friluftsliv er veldig bra for dem som ellers er lite aktive.

Kulturministeren bekreftet dette og understrekte følgende:

– Friluftsliv er det beste lavterskeltilbudet for å få folk ut i fysisk aktivitet. Det viktigste er at folk er fysisk aktive, ikke hvordan. Uansett om det er i en hall eller ute i naturen. Det er viktig å legge til rette for friluftsanlegg nært marka.

 

Friluftsliv – smart investering i livskvalitet og bedre helse
Norsk Friluftsliv mener at friluftsliv ikke er en kostnad for staten men en investering med stor avkastning i form av trivsel, livsglede, bedre psykisk helse, færre på sykehus og lavere helsekostnader. Tilrettelegging for fysisk aktivitet i naturen er også noe av det letteste vi kan komme i gang med. Friluftsliv er også vår mest populære fritidsaktivitet, og en viktig del i den norske kulturen.

– Friluftsliv er lavterskel. Mange inaktive ønsker å være aktive i natur, men slite med å komme i gang. De frivillige organisasjonene hjelper mange. Tilrettelegging av friluftsområder der folk bor senker også terskelen for at mange kan komme seg ut i skog og mark også i hverdagen, sier Norsk Friluftslivs generalsekretær Lasse Heimdal.

Friluftsliv får folk i aktivitet 
Friluftslivets år 2015 fikk nærmere en million (931 000) nordmenn ut OFTERE ut i aktivitet i naturen. 1 av 4 norske foreldre med barn var mer ute i naturen i FÅ15. Flere brukte nærmiljøene sine mer. Friluftslivet blomstret over hele Norge, ved hjelp av en nasjonal dugnad, en felles koordinert satsning mellom frivillige organisasjoner og kommuner. Friluftslivets år kostet staten ca 6 kroner pr innbygger;  en liten, men god investering.

– Resultatene fra Friluftslivets år viser at det er mulig å motivere og mobilisere befolkningen til oftere og mer friluftsliv.  Dette fikk vi til for 30 millioner kroner fra det offentlige og masse innsats fra organisasjonenes lag og foreninger, kommuner og støttespillere– TENK hva vi kunne få til for 100 millioner, sier Heimdal.

Excel fil med Fordeling 2014-2016

(Av spillemidlene i 2016 går 1,997 mrd til idrettsanlegg i kommunene. Det er anslått at ca 4% av disse midlene vil komme friluftslivsanlegg til gode.)

Del denne artikkelen