padling
padling

Felles innspill til ny havne- og farvannslov

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Oslofjorden Friluftsråd har nylig levert et felles innspill til ny havne og farvannslov.

Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Oslofjorden Friluftsråd har nylig levert et felles innspill til ny havne og farvannslov.

Regjeringen satte i 2016 ned et utvalg som fikk i oppdrag utrede forslag til ny havne- og farvannslov. I mars overleverte utvalget sin utredning, med forslag til ny lov. Et overordnet mål for utvalgets vurderinger har vært å forenkle regelverket og gjøre det mer tilgjengelig for brukerne av loven.

Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Oslofjorden Friluftsråd skriver i sitt innspill til det nye lovforslaget, at de savner et fokus på de mange utfordringene rundt fritidsbruk av havner og farvann vi står overfor i dag, og de behovene for regulering dette medfører.

Trafikkbildet på sjøen har blitt betydelig mer komplisert enn tidligere, både for båtførere og myke trafikanter som padlere, roere og seilere. I tillegg får vi nå et stadig økende antall svært raske og manøvrerbare vannscootere. Kravene til de som ferdes på sjøen i dag er derfor betydelig endret i forhold til for noen få 10-år tilbake. Denne utviklingen øker også presset på naturmangfoldet langs kysten.

Les det felles innspillet fra organisasjonene her.

Foto: Lill Haugen

Del denne artikkelen