vannscooter
vannscooter

-Feil å sidestille vannscooter med båt

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Regjeringen har varslet et forslag om å fjerne vannscooterregelverket – og likestille vannscooter med båt fra 2017. – Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sine egne mål i Friluftslivsmeldingen. Den påpeker at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring allerede i dag utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader, sier Erling Lae, styreleder… Read more »

Regjeringen har varslet et forslag om å fjerne vannscooterregelverket – og likestille vannscooter med båt fra 2017. – Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sine egne mål i Friluftslivsmeldingen. Den påpeker at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring allerede i dag utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Friluftslivsorganisasjonene mener dette vil gi økt trafikk nær land, noe som kan føre til flere konflikter og ulykker til sjøs.

-Dersom vannscootere skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Risikabel kjøring nær land
I 2013 opphevet Regjeringen forbudet mot vannscootere etter press fra EU. Bruk av vannscootere er i dag ifølge regelverket tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann. Men dersom vannscooter sidestilles med båt, oppheves dette regelverket.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Erling Lae

Styreleder i Norsk Friluftsliv, Erling Lae, frykter flere ulykker og økt konfliktnivå dersom vannscootere sidestilles med båter.

– Aller først må regjeringen få dagens regelverk til å fungere. Vi er kritisk til forslaget om å likestille vannscooter med båt, fordi det vil gi økt trafikk nær land – og dermed økt fare for de myke trafikantene på sjøen. En slik utvikling kan gi store konsekvenser for sjøen som friluftslivsarena, påpeker Lae. Som tidligere Fylkesmann i Vestfold har Lae også erfart at støyproblemer fra vannscooterkjøring er en stadig kilde til konflikter med hytteeiere og beboere.

Padlerne føler seg utrygge
Ikke-motoriserte aktiviteter som padling i kano og kajakk øker stadig i popularitet og er et verdifullt tilskudd til folkehelsefremmende aktivitet. Men vannscooternes raske og ofte uforutsigbare kjøremønster utgjør en stor sikkerhetsrisiko nær kysten og land der det det utøves ikke-motorisert friluftsliv, mener Norsk Friluftsliv. Norges Padleforbund deler bekymringen.

-Kombinasjonen av svært høy fart, brå vendinger og til dels begrenset oversikt gir økt fare for påkjørsler ved vannscooterkjøring. Faren øker dersom vannscootere får operere nært land der tettheten er størst av kajakkpadlere, robåter, seilbrett, badende og så videre. Den norske kystlinjen er smal og uoversiktlig, full av holmer og skjær, sier generalsekretær Sven Nordby Anderssen i Norges Padleforbund.

Ingen logikk i å fjerne regelverk
Dagens regelverk er ikke godt nok. Vista Analyse konkluderte i 2014 i sin evaluering blant annet med regelverket ikke ivaretar de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter godt nok. De peker også på at Regelverket er ikke utformet slik at det er mulig å håndheve og kontrollere.

-Vi ser ingen logikk i å åpne for mer vannscooterkjøring, når man allerede sliter med å håndheve det eksisterende regelverket, sier Lae.

 

DETTE SIER STORTINGSMELDINGEN FOR FRILUFTSLIV:

Stortingsmeldingen «Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet» som kom i mars understreker nettopp at motorisert ferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet. Det sier også at motorisert ferdsel i utmark kan påvirke friluftslivet negativt på flere måter, og at det er samhandlingen mellom fysisk aktivitet og naturopplevelser som regjeringen ønsker å legge til rette for. Friluftslivsmeldingen framhever tvert om viktigheten av at motorisert ferdsel ikke fortrenger de ikke-motoriserte aktivitetene.

I Friluftslivsmeldingen pekes det på at det er konflikter langs kysten og i større innsjøer knyttet til motorisert ferdsel. Økende trafikk med stadig større og mer hurtiggående fritidsbåter og vannscootere medfører støy og forstyrrelser, og kan representere en sikkerhetsrisiko for de som seiler, padler, ror eller bader.

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Del denne artikkelen