Faktorer som gjør grøntområder mer attraktive

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2009 med fokus på bruk av grøntområder. Formålet med rapporten er å redegjøre for hvilke faktorer som gjør grøntområdene mer attraktive for ulike befolkningsgrupper, slik at grøntområdene blir mer besøkt. Tilgang til attraktive grøntområde gir nemlig forutsetninger for god helse i befolkningen. Forskning viser at opphold i… Read more »

Folkehelseinstituttet i Sverige ga ut en rapport i 2009 med fokus på bruk av grøntområder. Formålet med rapporten er å redegjøre for hvilke faktorer som gjør grøntområdene mer attraktive for ulike befolkningsgrupper, slik at grøntområdene blir mer besøkt. Tilgang til attraktive grøntområde gir nemlig forutsetninger for god helse i befolkningen. Forskning viser at opphold i naturen har positiv innvirkning for den fysiske og psykiske helsen. Den fysiske aktiviteten øker, kroppen innhenter seg, stressnivået synker og i tillegg gir naturen skygge under varmebølger, noe som er ekstra viktig for barn og eldre. Rapporten legger også vekt på at grøntområder kan fremme sosial deltakelse og interaksjon mellom mennesker. Grøntområder fremmer barns psykiske, sosiale, fysiske og motoriske utvikling, og konsentrasjonen påvirkes i positiv retning.

God kvalitet på grøntområder kan for eksempel være vidstrakt, grønt og variert terreng, som inneholder stokker, steiner og stubber til å bygge med og klatre på. Vann som innbyr til vannlek er et positivt innslag. Å kjenne igjen planter og dyr er også betydningsfullt.

Rapporten inneholder en «sjekkliste» for bedømming av grøntområder, som er ment som hjelp for å identifisere grøntområdenes ulike kvaliteter og sikre at det blir tatt hensyn til ulike befolkningsgruppers behov.

Les rapporten her: Grönområden för fler – en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa

Del denne artikkelen