Lill Haugen Fjelltur
Lill Haugen Fjelltur

Faktaark om naturforvaltning

Publisert – Sist oppdatert 12.02.2020

På utkikk etter en oversiktlig innføring i viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser?

Faktaark om naturforvaltning – Engasjement nytter skal gjøre det enkelt å få grunnleggende kunnskap om viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser. Sentrale temaer er blant annet lovene for arealforvaltning, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven.

Tanken er at hvert enkelt faktaark skal kunne brukes separat, men at de til sammen skal være et oppslagsverk for de som engasjerer seg i viktige saker innen natur- og friluftsliv.

Målgruppen er først og fremst alle som er engasjert i saker som berører natur og friluftsliv innenfor Forum for natur og friluftsliv (FNF) og natur- og friluftslivsorganisasjonene. Imidlertid vil sannsynligvis mange av arkene også være nyttige for andre som er har behov for lett tilgjengelig faktakunnskap om de temaene som tas opp.

Faktaarkene er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet. Delen som omhandler lovverk
og planlegging ble ved utarbeidelse kvalitetssikret av departementet. Det skjer imidlertid stadig enkelte forandringer i lovverk, forvaltningsstruktur m.m. Det kan derfor forekomme at ting er endret uten at dette er fanget opp her.

Trykk her for å laste ned faktaarkene.

Del denne artikkelen