Evalueringsrapport «Grønn resept» 2004 – 2008

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

«Grønn Resept» ble introdusert i 2003 som en takst leger kunne benytte ved livsstilsfokusert konsultasjon av pasienter med diabetes type II eller hypertoni, og som ikke stod på medikamentell behandling. Fra og med 2004 inngikk Sosial- og helsedirektoratet samarbeid med fylkene Troms, Oppland, Buskerud, Vest- Agder og Nordland om utvikling og utprøving av oppfølgingssystemer for… Read more »

«Grønn Resept» ble introdusert i 2003 som en takst leger kunne benytte ved livsstilsfokusert konsultasjon av pasienter med diabetes type II eller hypertoni, og som ikke stod på medikamentell behandling. Fra og med 2004 inngikk Sosial- og helsedirektoratet samarbeid med fylkene Troms, Oppland, Buskerud, Vest- Agder og Nordland om utvikling og utprøving av oppfølgingssystemer for forskriving av livsstilstiltak. Rapporten fra 2008 viser til en evaluering av utviklingsperioden 2004-2008, sett fra fylkenes perspektiv, med fokus på anbefalinger for samordning og videre utvikling nasjonalt.

Les rapporten her: Evalueringsrapport: Oppfølgingssystemer til «Grønn resept» 2004 – 2008

Del denne artikkelen