Etterlyser tverrdepartemental i friluftsarbeidet

Publisert

Skal et «Friluftsløft for folkehelse» gjennomføres, trengs det en tverrdepartemental plan for å styrke friluftsarbeidet og en opptrapping av bevilgningene til friluftsformål over statsbudsjett. Det var det klare innspillet FRIFO og FL kom med til Arbeiderpartiets program i et møte på Stortinget i går. Begge organisasjonene ga tydelige signaler om at friluftsliv er den aktiviteten… Read more »

Skal et «Friluftsløft for folkehelse» gjennomføres, trengs det en tverrdepartemental plan for å styrke friluftsarbeidet og en opptrapping av bevilgningene til friluftsformål over statsbudsjett.

Det var det klare innspillet FRIFO og FL kom med til Arbeiderpartiets program i et møte på Stortinget i går.

Begge organisasjonene ga tydelige signaler om at friluftsliv er den aktiviteten som aktiviserer folk flest og som bidrar mest til folkehelsen gjennom kombinasjonen naturopplevelser og fysisk aktivitet.

Del denne artikkelen