Etterlyser løft for friluftslivet

Publisert

I et notat til Miljøverndepartementet etterlyser FRIFO et løft på stimulerings- og aktivitetssiden av friluftslivet. Sammen med Friluftsrådenes Landsforbund, FL, mener FRIF0 at det trengs en økning på minst 100 millioner til friluftsformål. – Det vil være et løft som monner i folkehelsesammenheng, fastslår generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i notatet. Samtidig gir han tydelige… Read more »

I et notat til Miljøverndepartementet etterlyser FRIFO et løft på stimulerings- og aktivitetssiden av friluftslivet. Sammen med Friluftsrådenes Landsforbund, FL, mener FRIF0 at det trengs en økning på minst 100 millioner til friluftsformål.

– Det vil være et løft som monner i folkehelsesammenheng, fastslår generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i notatet. Samtidig gir han tydelige signaler til departementet om at aktivitetsmidlene til barn og unge bør økes med 50 millioner kroner.
 

Se:

Del denne artikkelen