Etterlyser friluftsløft

Publisert – Sist oppdatert 06.02.2020

– Alle er enige om at friluftsliv er viktig for folkehelsen. Derfor skjer det ikke noe.

Under paneldebatten på FRIFOs årsmøte var ikke professor i naturvern ved Universitetet for miljø og biovitenskap, Sigmund Hågvar, nådig i sin kritikk av de folkevalgte, som han mente ikke gir det nødvendige løftet for friluftslivet.

Full støtte fikk han fra professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole, Gunnar Breivik, som mente at den offentlige satsingen på fysisk aktivitet og friluftsliv ut fra et folkehelseperspektiv var forfeilet. Begge etterlyste de en mer helhetlig og profilert folkehelsepolitikk med en større samordning mellom de ulike departement.

 

Svare på tiltale måtte Stortingsrepresentantene og paneldeltakerne Gunn Karin Gjul og Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet, som begge ga sin fulle støtte til økt satsing på friluftsliv i det forebyggende folkehelsearbeidet. Unisont tok også de til orde for en bedre samordning mellom fagdepartementene.

 

Både Hågvar og Breivik kom med klare krav om en tydeligere politikk fra Staten om hva som forventes på kommunalt nivå når det gjelder forebyggende helse.

 

– Det viktigste folkehelsefremmende tiltaket, er økt satsing i kommunene. Det skjer ikke uten statlige, øremerkede midler. I dag lever kommunene sitt eget liv. Sentrale politikere må tørre å overstyre kommunene, ellers vil de spise opp sin egen kulturarv, fastslo Hågvar. Han understreket samtidig betydningen av å tenke kompetanse i kommunene, særlig i en tid der 90 prosent av landets kommuner har sagt opp sin miljøvernleder.

 

– Dere etterlyser sterkere virkemidler fra statlig hold, mens kommunepolitikerne mener at staten har for stor makt. Kommunene vil ha seg frabedt statlig inngrep på lokalt nivå. De ønsker mer handlefrihet, fastslo Gjul, som mente at det ikke nytter og tre statlige retningslinjer ned over hodet på kommunepolitikerne. Det må en holdningsendring til.

 

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell var på offensiven med politisk krav om kommunale handlingsplaner for fysisk aktivitet, som følges opp av fylkesmannen.

 

Ellers i debatten var Hågvar opptatt av den betydning de grønne lungene og parker i nærmiljøet har som helsetiltak. – Dette er en aktivitetsarena som de fleste kan bruke, framholdt naturvernprofessoren, som advarte mot en utvikling, der kommunene raserer sin grøntstruktur.

 

Breivik fulgt opp med å fremheve viktigheten av å legge til rette for lavterskeltilbud som de lavere sosiale lag i samfunnet kan benytte seg av.

Del denne artikkelen