26 forslag til handling i friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening (DNT) presenterte 26 punkter som vil være med på å gjøre friluftslivet bedre og mer tilgjengelige for flere på høringen i stortinget om Friluftslivsmeldingen. Et samlet friluftsliv fikk skryt I mars la regjeringen frem stortingsmeldingen «Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet» (Meld. St. 18 (2015–2016)., og… Read more »

Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening (DNT) presenterte 26 punkter som vil være med på å gjøre friluftslivet bedre og mer tilgjengelige for flere på høringen i stortinget om Friluftslivsmeldingen.

Et samlet friluftsliv fikk skryt 
I mars la regjeringen frem stortingsmeldingen «Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet» (Meld. St. 18 (2015–2016)., og nylig møtte de involverte parter til åpen høring om meldingen hos energi- og miljøkomiteen. Der fikk de ulike organisasjonene og foreningene skryt fra medlemmene i komiteen for å framstå samkjørte under høringen.

Formålet med meldingen er at det skal åpnes for flere aktiviteter og at flere skal drive med friluftsliv. Dette er den første friluftsmeldingen på 15 år.

Sammen om forslag
Norsk Friluftsliv, DNT og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) hadde på forhånd gått sammen om å skrive et felles innspill, som inneholder 26 forslag for friluftslivet – et samarbeid styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug, uttalte at måtte være historisk.

Alle de 26 forslagene kan du lese her

Etterlyser tydeligere mål
Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, understreket overfor komitémedlemmene viktigheten av at det trengs tydeligere mål for friluftspolitikken – som er det første av de 26 punktene til endring som foreslås

– Jeg vil spesielt understreke det første punktet om å få et mer målbart mål som kan følges opp i årlige rapporteringer. Vi vet også at delmål om gratis ferdsel, høsting, kartlegging, planer, natur som læringsarena og styrke aktivitetstilbud er avgjørende for å oppnå hovedmålet om mer friluftsliv, sa generalsekretæren i sitt innspill til energi- og miljøkomiteen.

Videre ønsker Norsk Friluftsliv at meldingen ender opp i en god handlingsplan, og en plan for opptrapping av arbeidet.

– Ellers blir denne meldingen som en oppblåst såpeboble som straks sprekker, sier Lasse Heimdal.

Inviterte til seminar
Generalsekretæren benyttet også anledningen til å invitere saksordfører Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til workshop på Stortinget over sommeren.

-Kjære saksordfører; jeg regner med å få gehør hos deg om at vi ikke kan skatte oss til bedre helse, og at vi må se etter smarte investeringer som gjør at statens kostnader over tid kan reduseres. Kan ikke vi sammen arrangere et seminar på Stortinget rett over sommeren, hvor vi får ekspertuttalelser om økonomi og tiltak, og skaper litt begeistring for effektive løsninger?, lød Heimdals invitasjon til stortingspolitikeren.

Fredriksen kvitterte ut umiddelbart at dette måtte være mulig å få til. Han ønsket også at tema for et slikt seminar skulle være konkrete tiltak for størst mulig aktivitet.

Friluftsmeldingen er planlagt å komme opp i oktober.

Les også: Naturen er lett å ta som en selvfølge – til den har forsvunnet.

Les pressemelding fra Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Den Norske Turistforening (DNT).

Foto: Asgeir Knudsen, FL

 

Del denne artikkelen