– Et Norge uten allemannsretten ville vært et fattigere Norge

Publisert – Sist oppdatert 13.02.2020

Innovasjon Norge har skrudd fokuset over på bærekraftig utvikling, og tanken om at «all vekst ikke er god vekst». Hvordan passer allemannsretten og uberørt natur inn i det som trolig vil bli en av Norges store næringer i fremtiden?

Norsk Friluftsliv arrangerer seminaret «Allemannretten – fra høsting til turistindustri» torsdag 11. mai i Oslo (Obs! Påmeldingsfrist torsdag 4. mai!)

En av foredragsholderne er direktør for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge, Audun Pettersen. Under tittelen «Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?» skal Pettersen forsøke å svare på nettopp det spørsmålet, samt fortelle fra Innovasjon Norges nye handlingsplan som straks er klar. 

Den vil legge føringer for hvordan reiselivsindustrien i Norge skal tenke, markedsføre og handle i tiden fremover.

Audun Pettersen mener det er flere viktige element i den nye handlingsplanen fra Innovasjon Norge.

– Det er et par ting jeg vil trekke frem. For det første er den tydelig på at verdigrunnlaget er basert på en bærekraftig utvikling hvor både miljø, sosiale forhold og økonomi spiller inn. Jeg har så lenge jeg har vært i reiselivsnæringen hatt «Det som er godt for lokalbefolkningen – er godt for turisten» som min leveregel. Så er det en kjensgjerning at all vekst er ikke god vekst.  Det andre jeg lyst til å trekke frem er tydeligheten på opplevelsesutvikling. Lønnsomhet, de gode historiene og bærekraften ligger i opplevelsene – skal jobbe enda mer både med utvikling i Norge og budskap internasjonalt, sier Pettersen.

Et Norge uten allemannsretten?

Med en stadig økende tilstrømning av turister til Norge, blir allemannsretten stadig vekk truet.

Direktøren for bærekraftig reiseliv og mat er klar på at Norge ikke ville ha vært det samme uten allemannsretten.

 –  Jeg tror at et Norge uten allemannsretten ville vært et fattigere Norge. Vi ville hatt et helt annet friluftsliv enn det vi kjenner i dag og hvor man ville møte sterke begrensninger på ferdsel og økt press og kommersialisering av naturen. Allemannsretten er et fellesgode og en svært viktig del av vår kulturarv, sier Audun Pettersen. 

– Ditt innlegg under seminaret heter «uberørt natur, en forutsetning for reiselivet?». Kan du avsløre svaret på det spørsmålet allerede nå, eller si litt mer om hva du kommer til å fokusere på i ditt innlegg?

– Jeg kommer til å ta på meg «utenfor Norge-brillene» og se på hva faktisk turistene mener om Norge som reisemål. Så vil jeg se litt inn i den berømte glasskula for å se på utviklingen fremover, og ikke minst hvilke grep som må tas for at vi skal ha et godt land i bo i, men samtidig er bærekraftig reiselivsnæring. Om uberørt natur er en forutsetning: et helt tydelig JA fra min side!, understreker Audun Pettersen.

Du kan høre Audun Pettersens foredrag under seminaret «Allemannsretten – fra høsting til turistindustri» i Oslo torsdag 11. mai. Påmeldingsfrist er 4. mai. 
Les mer om seminaret og meld deg på her!

Del denne artikkelen