Et bærekraftig reiseliv må også ivareta allemannsretten

Publisert
Foto: Gosia Dvořáková

Reiseliv er Norges femte største næring, og den norske naturen er målet for svært mange av de besøkende.

Av hensyn til naturen og lokalbefolkningen, kan det imidlertid enkelte steder være behov for tiltak for å unngå eller begrense de negative effektene av ferdsel i natur- og friluftslivsområder. Et offentlig utvalg for reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner (Reisemålsutvalget) leverte torsdag 30. mars sin innstilling «Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid».

– Vi er glade for at utvalgsleder Trine Skei Grande under overleveringen sa at det er viktig at vi hegner om allemannsretten når vi videreutvikler et bærekraftig reiseliv, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Friluftslivsorganisasjonene har i våre innspill understreket at det er viktig at kommunene utøver god besøksforvaltning, og at begrensning kun tas i bruk etter at man har førsøkt andre virkemidler, som informasjon, tilrettelegging og besøkskanalisering.

– Det er derfor positivt at utvalget legger vekt på at kommunene i bredt samarbeid med lokalbefolkningen, næringen og frivilligheten må utarbeide besøksforvaltningsplaner, sier Lier.

Må ikke gå ut over gratisprinsippet

På noen steder fører et stort antall besøkende til utfordringer med slitasje på naturverdier, kulturverdier og lokalsamfunn. Andre utfordringer er finansiering av nødvendige fellesgoder, som toaletter, parkeringsplasser, tilrettelegging, merking og skilting av stier og løyper.

Friluftslivsorganisasjonene har fremholdt overfor utvalget at det er viktig å finne frem til finansieringsløsninger som ikke er eller framstår i strid med allemannsretten og gratisprinsippet, forklarer Lier.

– Vi synes utvalget fremmer en interessant modell for fellesgodefinansiering der det blir en nasjonal innkreving av en liten avgift ved innreise til landet, og at fylkeskommunene tildeler midler til kommunene på grunnlag av deres besøksforvaltningsplaner.

Innstillingen er nå til høring. Les mer på regjeringens nettsider.

Del denne artikkelen