Erna svarer miljø- og friluftslivsorganisasjonene

Publisert

I et brev fra Erna Solberg 6.9. bekrefter hun at Høyre vil støtte opp om Naturmangfoldloven, men vil vurdere å stramme inn på miljøforvaltningens makt i forhold til andre samfunnsinteresser.   Hun bekrefter også at Høyre ønsker større kommunal selvbestemmelse om snøscootertraseer og ved byggesaker i strandsonen. (Foto: Høyre/Erik Norrud)   Les Ernas svar HER:

I et brev fra Erna Solberg 6.9. bekrefter hun at Høyre vil støtte opp om Naturmangfoldloven, men vil vurdere å stramme inn på miljøforvaltningens makt i forhold til andre samfunnsinteresser.

 

Hun bekrefter også at Høyre ønsker større kommunal selvbestemmelse om snøscootertraseer og ved byggesaker i strandsonen.

(Foto: Høyre/Erik Norrud)

 

Les Ernas svar HER:

Del denne artikkelen