Engasjement nytter

Publisert

Faktaark om naturforvaltning skal gjøre det enkelt å få grunnleggende kunnskap om viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser.   Sentrale temaer er blant annet de nye lovene for arealforvaltning, som kom i 2009, naturmangfoldloven og plandelen av plan- og bygningsloven. Faktaarkene er en del av arbeidet med å øke kompetansen i lovene.  

Faktaark om naturforvaltning skal gjøre det enkelt å få grunnleggende kunnskap om viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser.

 

Sentrale temaer er blant annet de nye lovene for arealforvaltning, som kom i 2009, naturmangfoldloven og plandelen av plan- og bygningsloven. Faktaarkene er en del av arbeidet med å øke kompetansen i lovene.

 

Del denne artikkelen