En spillemiddelmillion mer til aktivitet

Publisert – Sist oppdatert 06.01.2016

– Ethvert tillegg er positivt, men vi har dessverre ennå ikke nådd vårt kortsiktige mål om 1 prosent av de totale spillemidlene til idrettsformål, som er på 1 581,2 millioner kroner i 2011.   Det sier generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i en kommentar til at regjeringen i dag har økt tilskuddet til friluftslivstiltak for… Read more »

– Ethvert tillegg er positivt, men vi har dessverre ennå ikke nådd vårt kortsiktige mål om 1 prosent av de totale spillemidlene til idrettsformål, som er på 1 581,2 millioner kroner i 2011.

 

Det sier generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i en kommentar til at regjeringen i dag har økt tilskuddet til friluftslivstiltak for barn og unge med 1 million kroner til 12 millioner kroner. FRIFOs medlemsorganisasjoner har i år inne søknader for omlag 17 millioner kroner.

– Sett i lys av at sykehuskostnadene her i landet har økt med 50 milliarder kroner de siste 10 årene, så er det uforståelig at det satses så lite på friluftslivsaktiviteter, som er det beste virkemiddelet til bedre folkehelse, påpeker Heimdal.

 

Han etterlyser en tverrdepartemental forståelse for friluftslivets store betydning innenfor mange samfunnsområder, og at dette burde gi utslag i øke bevilgninger både på helsebudsjettet, miljøbudsjettet og kulturbudsjettet.

 

Del denne artikkelen