Effekter av utendørs læring i skolen

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En norsk observasjonstudie fra 2012 har utforsket effekter av utendørs læring i skolen. 12 barn i 5. klasse ved en barneskole i Norge deltok i studiet. Resultatene viste ulike resultater for barna. Barna som hadde et lett temperament fungerte godt både innendørs og utendørs. Ved underdørs læring økte oppmerksomheten (sannsynligvis som en korttids effekt). Barna… Read more »

En norsk observasjonstudie fra 2012 har utforsket effekter av utendørs læring i skolen. 12 barn i 5. klasse ved en barneskole i Norge deltok i studiet. Resultatene viste ulike resultater for barna. Barna som hadde et lett temperament fungerte godt både innendørs og utendørs. Ved underdørs læring økte oppmerksomheten (sannsynligvis som en korttids effekt). Barna med et vanskelig eller varierende temperament viste også økt oppmerksomhet ved utendørs læring, i tillegg til at problemer med uønsket adferd var fraværende. Studiet konkluderer med at utendørs læring kan bidra til variasjon i læring som igjen kan føre til redusert problematferd, og gi barn med vanskelig eller varierende temperament gode langtids effekter.

Les artikkelen her: Individual Differences and Possible Effects from Outdoor Education: Long Time and Short Time Benefits

Del denne artikkelen