Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur

Publisert – Sist oppdatert 11.02.2020

NINA ga i 2015 ut en rapport med en sammenstilling av resultater fra nasjonal og internasjonal forskning på effekter av ferdsel og friluftsliv i sårbare områder. Oversikten belyser hvordan ulike former for friluftsutøvelse påvirker forskjellige naturtyper/arter/artsgrupper i forhold til dimensjonene tid og rom. Generelt er det store vitenskapelige utfordringer når det gjelder forståelsen av hvordan ulike påvirkningsfaktorer… Read more »

NINA ga i 2015 ut en rapport med en sammenstilling av resultater fra nasjonal og internasjonal forskning på effekter av ferdsel og friluftsliv i sårbare områder. Oversikten belyser hvordan ulike former for friluftsutøvelse påvirker forskjellige naturtyper/arter/artsgrupper i forhold til dimensjonene tid og rom.

Generelt er det store vitenskapelige utfordringer når det gjelder forståelsen av hvordan ulike påvirkningsfaktorer samlet sett påvirker organismer og økosystemer. Påvirkningsfaktorene for  kan være alt fra endringer i arealbruk, forurensninger og miljøgifter, høsting, fremmede arter og klima-endringer.

Les rapporten her: Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur – En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur

 

 

Del denne artikkelen