Drømmer om likestilling av friluftsliv og idrett

Publisert

– Det å få friluftslivet løftet på høyde med idretten, har vært en drøm i Miljøverndepartementet i mange år. Og det har vært en drøm i mange politiske partier i mange år. Men vi har ennå ikke klart å bringe dette i mål.   Det var under åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann 4. september,… Read more »

– Det å få friluftslivet løftet på høyde med idretten, har vært en drøm i Miljøverndepartementet i mange år. Og det har vært en drøm i mange politiske partier i mange år. Men vi har ennå ikke klart å bringe dette i mål.

 

Det var under åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann 4. september, at statssekretær i MD, Heidi Sørensen, fortalte om politikernes drømmer til mange tusen friluftslivsentusiaster. Hun har stor tro på at drømmen kan la seg realisere i forbindelse med folkehelsereformen.

– 1. januar neste år trer Folkehelseloven i kraft. Men vi klarer ikke å oppfylle målsetting om bedre folkehelse, uten hjelp fra friluftslivsorganisasjonene og uten at vi får til en satsing på det forebyggende helsearbeidet. Ikke et stygt ord om idretten, men friluftslivet når bredere enn idretten, særlig fordi friluftslivet ikke er konkurransepreget. Men vi trenger definitivt begge deler.

Markaloven
Den friluftsglade statssekretæren oste av stolthet da hun fortalte om MDs arbeid med å sikre marka gjennom egen lov. – Dette har vi gjort for at man om 100 år skal kunne oppleve det samme fine friluftslivets i marka, som vi gjør i dag, fastslo Sørensen, og fortsatte:

– Vi er nå inne i en spennende prosess om markaloven, ikke minst skal loven endre grenser gjennom grenseforskriften. Her vil det bli fattet en del viktige avgjørelser, som det er viktig å ha med seg friluftslivsorganisasjonene på.

– I sommer satte vi i gang kartlegging av områder, som er spesielt viktig for friluftslivet i marka, og som kanskje kan bli vernet etter paragrafen om vern innenfor markaloven. Vi er klare over at markaloven skal fremme friluftsliv, og vi er klare på at vi har vernet marka, fordi at den skal brukes av folk som er glade i å oppleve natur nært ved der de bor, framholdt Sørensen.

Friluftsliv i nærområdene
Hun understreket betydningen av grønne lunger i nærmiljøet . – Vi er helt avhengige av naturopplevelser i de grønne lungene i en stresset hverdag. Vi har satt i gang forskning på friluftsliv i nærområder, ikke bare i Oslo, men i mange byer, rett og slett fordi vi er helt enige med dere i at det enkleste er å oppleve friluftsliv nærmiljøet, framholdt ministeren. Selv har hun en datter som i en alder av to år lærte seg å gå ski i Sofienbergparken i Oslo.

Styreleder i FRIFO, Dag Kaas ville vite på hvilken måte friluftslivsorganisasjonene kan bidra til å fremme mer aktivitet og bruk av nærområder og marka?

– Dere må fortsette å drive en aktiv tilrettelegging, som gjør at folk bruker naturen. Vis og dokumenter at det er stadig flere som er ute, og at det er stadig flere som vil være ute. Motiver folk ut. Det synes jeg at dere er veldig dyktige på.

– Men dere må gjøre en ting til, og det er krevende. Det er heller ikke så veldig artig, men dere må drive politiske pressarbeid når viktige beslutninger skal fattes.

– Vi vet at når det kommer til stykket – når spørsmålet om vi skal ta vare på grøntområder og marka kommer, at interessene er knallsterke på begge sider. Så det å være aktive i påvirkningsarbeidet er svært viktig, var rådene fra statssekretæren i Miljøverndepartementet.

Da er det bare for aktive friluftslivsorganisasjoner å påvirke politikerne til å realisere sine drømmer.

Del denne artikkelen