DNT og vandrerkulturen som nasjonsbyggende fenomén

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

DNT har i historien foreskrevet noen måter å være i naturen på, gjennom blant annet standardisering av merkede ruter, kart og overnattingshytter. DNT var også en aktiv aktør med tanke på friluftslivsloven av 1957, der den universelle allemannsretten ble fastsatt. I tråd med likhetstankegangen i den norske nasjonalismen, bidro lovfestingen av allemannsretten til å styrke forestillinger om… Read more »

DNT har i historien foreskrevet noen måter å være i naturen på, gjennom blant annet standardisering av merkede ruter, kart og overnattingshytter. DNT var også en aktiv aktør med tanke på friluftslivsloven av 1957, der den universelle allemannsretten ble fastsatt. I tråd med likhetstankegangen i den norske nasjonalismen, bidro lovfestingen av allemannsretten til å styrke forestillinger om naturen som en nasjonal eiendom. I kombinasjon med ideen om at alle er like i møtet med den mektige naturen, fikk en utvikling der alle borgere fikk adgang til naturen dermed en særskilt betydning.

Omtale hentet fra Øian, i Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer

Les artikkelen her: The Norwegian trekking association: trekking as constituting the nation

Del denne artikkelen