Ambassadør Slappavlittda juli 2021

Publisert

RO OG STILLHET: Det å oppleve stillheten i naturen, ha tilgang til nærnatur, kyst og strandsone, er alle med på den nye rødlista for truede naturopplevelser. Foto: Stian Hallen

Del denne artikkelen