Disse naturopplevelsene er vi mest redde for å miste

Publisert – Sist oppdatert 20.06.2023
Foto: Marius Dalseg/DNT

Nær 1500 nominasjoner fra hele landet kom inn da vi spurte hvilke opplevelser folk frykter skal forsvinne.

I vår oppfordret Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og WWF Verdens naturfond folk til å nominere hvilke naturopplevelser de er redde for å miste. Engasjementet har vært stort, og hele 1459 nominasjoner kom inn.  

En uavhengig jury bestående av personer med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv har nå sortert alle nominasjonene. Resultatet er oppsummert i ti høyt verdsatte naturopplevelser som er truet, de fleste av dem av menneskeskapt aktivitet og naturinngrep. 

– Alle i Norge er opptatt av natur og nesten alle har sin favorittnatur. Når vi nå ser at naturen stadig trekker det korteste strået, er det klart at det skaper engasjement. Mange har allerede mistet natur som betyr mye for dem, og mange forteller om opplevelser de frykter å miste, sier juryleder og professor Dag O. Hessen.

Stort spenn i opplevelser 

Juryens oppgave har vært å finne fellesnevnere, undersøke hva som gikk mest igjen og sortere nominasjonene i ti kategorier som representerer bredden i naturopplevelsene nordmenn er redde for å miste. Det har resultert i følgende liste (i tilfeldig rekkefølge):

  • Nærnatur
  • Urørt natur
  • Gammelskog
  • Stillhet og mørke
  • Kyst og strandsone
  • Levende hav og fjord
  • Fugleliv og naturlyder
  • Frodig flora og yrende dyreliv
  • Høsting på naturens premisser
  • Skigåing, årstider og snørike vintre

RO OG STILLHET: Det å oppleve stillheten i naturen, ha tilgang til nærnatur, kyst og strandsone, er alle med på den nye rødlista for truede naturopplevelser. Foto: Stian Hallen

Hessen forteller at han opplever at prosjektet har truffet en nerve i folk, og tror mange har satt pris på å bli spurt om hva naturen betyr for dem personlig.

– Det lyser inderlighet og engasjement i nominasjonene. Ikke uventet er det kvaliteter ved naturen som det urørte, stillhet, fravær av lysforurensning og fravær av inngrep som går igjen. En del har merket seg at det blir færre fugler og andre tar opp vinter, snø og skiturer.

Nå vil vi ha din stemme

Selv om juryen har valgt ut ti opplevelser, er lista likevel ikke helt klar ennå. Nå inviteres alle til å stemme over den eller de opplevelsene de er aller mest redde for å miste. Det skjer på verdtåbevare.no, og fristen for å stemme er 19. juni.

Gå inn og stem på den naturopplevelsen du er mest redd for å miste her.

Når lista er klar, skal natur- og friluftsorganisasjonene som står bak, jobbe fram politiske tiltak som bidrar til å bevare naturopplevelsene. 

Juryen har bestått av marinbiolog Pia Ve Dahlen, generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng, stortingsrepresentant Mani Hussaini, eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo, og ledes av biolog og professor Dag O. Hessen. 

Del denne artikkelen