Dimensjoner av grøntområdene som er mest restituerende for stressede individer

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En svensk studie fra 2010 har sett på folks opplevelse av grøntområder i form av enkelte dimensjoner, der noen dimensjoner er mer foretrukne enn andre, med tanke på restitusjon fra stress. Formålet med studiet var å identifisere og beskrive de opplevde dimensjonene i naturen, identifisere hvilke dimensjoner folk i hovedsak foretrekker, og identifisere de dimensjonene… Read more »

En svensk studie fra 2010 har sett på folks opplevelse av grøntområder i form av enkelte dimensjoner, der noen dimensjoner er mer foretrukne enn andre, med tanke på restitusjon fra stress. Formålet med studiet var å identifisere og beskrive de opplevde dimensjonene i naturen, identifisere hvilke dimensjoner folk i hovedsak foretrekker, og identifisere de dimensjonene som stressede individer foretrekker. Resultatene fra studien er hentet fra 953 tilfeldig utvalgte informanter fra ni svenske byer, som besvarte et spørreskjema sendt gjennom posten.

Studien konkluderer med at folk stort sett foretrekker dimensjonen av ro, fulgt av rom, natur, artsmangfold, tilflukt, kultur, utsikt, samt den sosiale dimensjonen. Dimensjonene av tilflukt og natur henger sterkest sammen med avkobling fra stress. En kombinasjon av tilflukt, natur og artsmangfold, og lav tilstedeværelse av den sosiale dimensjonen, kan tolkes som det mest restituerende miljøet for stressede individer.

Fra et byplanleggingsperspektiv, indikerer resultatene hvordan grøntområder er viktige for folkehelsen og spesielt den psykiske helsen.

Les artikkelen her: The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration

Del denne artikkelen