Det bebygde miljøets påvirkning på fysisk aktivitet

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Det svenske Folkehelseinstituttet ga i 2007 ut en rapport om det bebygde miljøets påvirkning på fysisk aktivitet. Denne kunnskapssammenstillingen er en del av det svenske Folkehelseinstituttets regjeringsoppdrag. Innholdet er delt inn i en rekke viktige arenaer og atferds sammenhenger. Utformingen av steder og landskap, minskende fysiske krav i arbeidslivet og ny teknologi gjør at samfunnet motvirker… Read more »

Det svenske Folkehelseinstituttet ga i 2007 ut en rapport om det bebygde miljøets påvirkning på fysisk aktivitet. Denne kunnskapssammenstillingen er en del av det svenske Folkehelseinstituttets regjeringsoppdrag. Innholdet er delt inn i en rekke viktige arenaer og atferds sammenhenger.

Utformingen av steder og landskap, minskende fysiske krav i arbeidslivet og ny teknologi gjør at samfunnet motvirker fysisk aktivitet og fremmer en stillesittende livsstil i befolkningen. Flere og flere forskere, arealplanleggere, politikere og andre innser betydningen av det bebygde miljøets påvirkning på fysisk aktivitet, og miljøer som underletter en fysisk aktiv livsstil.

Rapporten legger vekt på attraktive miljøer å gå tur i, nærhet og tilgjengelighet til parker, grøntområder, servicetilbud, treningsfasiliteter og møteplasser. Barn og eldre sine miljøer for fysisk aktivitet blir også spesifisert, i tillegg til aktiv transport som en kilde til fysisk aktivitet.

Les rapporten her: Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet – En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet»

Del denne artikkelen