Den restituerende effekten av private grønne hager rundt boliger i byen

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En svensk artikkel fra 2004 tar opp problemstillingen om hager rundt boliger i byer kan bidra til å skape et mindre stressende hverdagsmiljø. Artikkelen er basert på 953 tilfeldig utvalgte personer i 9 ulike svenske byer, som er har svart på en spørreundersøkelse om opplevelser av egen helsestatus, samt deres tilgjengelighet til og bruk av… Read more »

En svensk artikkel fra 2004 tar opp problemstillingen om hager rundt boliger i byer kan bidra til å skape et mindre stressende hverdagsmiljø. Artikkelen er basert på 953 tilfeldig utvalgte personer i 9 ulike svenske byer, som er har svart på en spørreundersøkelse om opplevelser av egen helsestatus, samt deres tilgjengelighet til og bruk av hager. Resultatene viser at det å ha tilgang til hage har en signifikant positiv effekt på stress. Det er også et signifikant positivt forhold mellom hyppigheten av hagebesøk og stressforebygging. Studien viser også at mengden av grønt i hagen er avgjørende for den restituerende kvaliteten. Resultatene indikerer at private grønne hager i byer kan spille en viktig rolle i å tilby restituerende miljøer, uavhengig av innbyggernes sosioøkonomiske bakgrunn, kjønn og alder.

Les artikkelen her: A Garden at Your Doorstep May Reduce Stress –Private Gardens as Restorative Environments in the City

Del denne artikkelen