Deling av gode opplegg for uteskole i hjemmeundervisningen.

Publisert

Mange elever har i de siste ukene fått gode undervisningsopplegg med fysisk aktivitet og uteskole i mange fag. Vi deler noen av dem her.

Vi har lagd en del undervisningsopplegg som lærerne kan gi elevene som har hjemmeskole. Dette er opplegg som også foresatte kan bruke for å variere undervisningen eller få tips til ting man kan gjøre i friminutt eller fritid/ ferie. Selv om oppleggene er på nett så er det viktig at elevene blir oppfordret til å være aktive og til å bruke naturen som læringsarena.

Vi viser først til opplegg vi har satt sammen, der vi har hentet gode tips fra mange friluftsliv organisasjoner og andre som deler uteskoleaktiviteter.

Et opplegg som er aktuelt nå er «Frem mot påske». Det inneholder også tips om aktiviteter familiene kan gjøre sammen i påsken.

Vi er alle blitt litt mer bevisste på viktigheten av fysisk aktivitet nå som mange sitter inne og får mange oppgaver som skal løses digitalt. Dette opplegget om «Fysisk aktivitet» inneholder ting som kan gjøres som FYSAK, friminutt, kroppsøving og fritidsaktiviteter.

Allemannsretten gjør at alle kan bruke naturen til rekreasjon og som læringsarena. Men det er ikke helt fritt frem. Vi bør derfor lære hvilke rettigheter vi har og om unntakene. Vi må også lære pliktene slik at naturen også skal være til glede for andre. En av rettighetene er at vi kan høste. Mange har i de siste årene blitt mer bevisste på at det er en del av vårplantene vi kan bruke. I dette opplegget finner dere gode sider for å lære om allemannsretten og tips om hva man kan høste og hva det kan brukes til.

«Kunst og håndverk» er et opplegg som tar utgangspunkt i uteskoleopplegget om naturmaterialet, men er redigert for å passe til verktøy og materiale som vi håper elevene har hjemme. Det betyr at det er ting man også kan sysle med i ferie og fritid.

 

Aktivitetene i opplegget om å finne vårtegn, poesi i naturen og leker fra gamledager, er ting som både er lærerike og morsomme å holde på med. Det trengs ikke bare å gjøres som undervisning, men også som familieaktiviteter eller med et par venner.

Noen steder i Norge er det fremdeles snø og vinter. De må bruke dette som fysisk aktivitet og læring (blant annet om vannets egenskaper). Her er det tips om flere forskjellige aktiviteter enn du kan tenke deg. Kan gjøre deg blid og sprek i påskeferien.

Disse oppleggene passer for mange forskjellige trinn og fag. Her må dere bare plukke og mikse. Mange dyktige pedagoger har gjort det. De henter stoff forskjellige steder + finner på egne ting og lager opplegg som er rettet mot trinn og fag. Disse er det enda lettere å bruke direkte. Vi vil gjerne dele noen av disse. Send oss gjerne opplegg som du har prøvd ut med dine elever og som har fungert godt, så legger vi dem ut her.

Elevene på 4. trinn på Siggerud skole bruker Book Creator. dDr de har en dagbok for kroppsøving og uteskole.

Uteskolebok Siggerud

Noen opplegg gleder også andre i nabolaget, slik som dette som går på Land-Art.

Land-Art (1)

Send tips til skole@norskfriluftsliv.no

Del denne artikkelen