De fleste voksne nordmenn sliter med overvekt

Publisert – Sist oppdatert 11.02.2020

Over halvparten av alle voksne nordmenn har enten overvekt eller fedme, viser tall fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

I følge tall fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er kun et mindretall av oss normalvektige.

Andelen av normalvektige er større blant kvinner enn blant menn. Mens 40 prosent av kvinnene er normalvektige, gjelder det samme kun 25 prosent av menn.

Tallene, som er basert på undersøkelser i perioden 2006 – 2008 viser også at rundt 25 prosent av menn mellom 40 og 45 år har fedme. For kvinner ligger tallet på 21 prosent.

Forekomsten av fedme og overvekt har økt de senere tiårene. Økningen kan knyttes til endringer i måten vi lever på, ikke minst at vi lever i et samfunn som dessverre legger til rette for mye fysisk inaktivitet, skriver Folkehelseinstituttet.

Les mer på instituttets nettsider.

Del denne artikkelen