statsbudsjett
statsbudsjett

– Budsjettet vil gi flere inaktive og sykemeldte

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020
Foto: Synne Kvam

Stortinget har bedt regjeringen om å trappe opp satsingen på folkehelse gjennom friluftsliv. I budsjettet svarer regjeringen med det motsatte.

– Dette er skuffende og bør provosere Stortinget, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Regjeringen foreslår i hovedsak ingen tillegg for friluftslivet i 2018. Dette er i realiteten en tilbakegang. Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke tar svekket helse, overvekt, lav yrkesdeltakelse og veksten i helseutgifter på alvor. Norge har et akutt behov for et nytt velferdsløft som gir folket helsen tilbake, men det ser man for få spor av i statsbudsjettet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Til tross for en rekke advarsler om at helsen svekkes i mange grupper, og antallet voksne nordmenn som lider av fedme og overvekt øker, velger ikke regjeringen å satse mer på friluftsliv og aktivitet i 2018.

Det er også kort tid siden Vista Analyse kom med en ny rapport som viser at helseutgiftene i Norge kan øke med over 42 milliarder årlig hvis man ikke tar folkehelseutfordringene på alvor.

Brukte 326 milliarder på helse

I 2016 var helseutgiftene i Norge på 326 milliarder kroner, eller over 62 000 per innbygger, ifølge SSB.

Lasse Heimdal mener den norske økonomien ikke vil tåle at helseutgiftene fortsetter å galoppere.

-En stadig mindre andel av befolkningen er yrkesaktive, og stadig flere vil få behov for helsetjenester. Det er ikke bærekraftig at vi må bruke en økende andel av statsbudsjettet til å reparere helse. Det vil måtte gå på bekostning av andre viktige områder, som skole og samferdsel. Den beste medisinen er å satse på forebygging og tiltak som gir mennesker helse, livsglede og evnen til å stå lenger i arbeidslivet, sier Heimdal.  

Gang på gang er det slått fast i forskningsrapporter at mer friluftsliv er blant de billigste tiltakene for å bedre folkehelsen. Friluftsliv er den fysiske aktiviteten som skiller minst på bosted, inntekt og utdanning. Dermed er det skuffende at regjeringen ikke legger opp til en opptrapping av friluftslivsarbeid, slik Stortinget har bedt regjeringen om å gjøre, sier Heimdal.

Krav fra et samlet storting

Stortinget ba om en handlingsplan for friluftsliv i fjor høst, etter at Friluftslivsmeldingen ble lagt frem våren 2016. Den var for lite forpliktende, mente et samlet Storting.

– Vi hadde forventet en økning for friluftslivet, med tanke på at et samlet storting har krevd at regjeringen skal levere en handlingsplan for friluftslivet. Dette er skuffende og bør provosere Stortinget, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

I følge statsbudsjettet, som ble lagt frem torsdag, ønsker regjeringen å bruke 52,5 millioner kroner på friluftslivsaktiviteter i 2018. Det er nøyaktig den samme summen som i 2017.

– Vi kommer ikke langt med ti kroner per innbygger. Hvem får bedre helse av det? Noe må gjøres, det må en satsing til, sier Heimdal.

Del denne artikkelen