Bruken og opplevelsene av byens grønne områder

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

«Danmarks miljøunderøgelser» ga i 2011 ut en rapport om de sosiale aspektene ved bruken og opplevelsene av byens grønne områder, samt hvordan de inngår som en integrert del av menneskers livsstil og livsførelse. Rapporten bygger på kvalitative intervjuer og observasjoner i fire bydeler i København, samt en spørreundersøkelse henvendt til hele København og Frederiksberg. Tre… Read more »

«Danmarks miljøunderøgelser» ga i 2011 ut en rapport om de sosiale aspektene ved bruken og opplevelsene av byens grønne områder, samt hvordan de inngår som en integrert del av menneskers livsstil og livsførelse.

Rapporten bygger på kvalitative intervjuer og observasjoner i fire bydeler i København, samt en spørreundersøkelse henvendt til hele København og Frederiksberg. Tre temaer tas opp i rapporten; hverdagen i og med de grønne områdene, hvordan grønne byrom tjener forskjellige sosiale funksjoner, samt natur- og landskapskvaliteten i grøntområdene.

Les rapporten her: Bynaturen i hverdagslivet

Del denne artikkelen