Bruk av grøntområder gir bedre helse og livskvalitet

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk studie fra 2010 har sett på sammenhengen mellom grøntområder og helse. Studien har fokusert på livskvalitet og stress. Resultatene er hentet fra den danske helseundersøkelsen fra 2005, der 11 238 voksne responderte. Respondentene ble intervjuet ansikt til ansikt og via et spørreskjema. Resultatene fra studien indikerer at danske som bor mer enn 1… Read more »

En dansk studie fra 2010 har sett på sammenhengen mellom grøntområder og helse. Studien har fokusert på livskvalitet og stress. Resultatene er hentet fra den danske helseundersøkelsen fra 2005, der 11 238 voksne responderte. Respondentene ble intervjuet ansikt til ansikt og via et spørreskjema.

Resultatene fra studien indikerer at danske som bor mer enn 1 km fra nærmeste grøntområde rapporterer dårligere helse og livskvalitet, og mer stress, enn de som bor nærmere enn 300 meter fra et grøntområde. De som opplevde minst stress besøkte grøntområder oftere enn de som rapporterte mest stress. Studien viser at danske besøker grøntområder av ulike grunner, som avhenger av om de opplever stress eller ikke. Respondenter som rapporterte stress brukte grøntområder til å redusere stress.

Studien konkluderer med at det eksisterer en sammenheng mellom distansen til grøntområder og helse. Studien indikerer at danske er bevisste på at grøntområder kan være viktig for helsen og for å takle stress.

Les mer om studien her: Health promoting outdoor environments–associations between green space, and health, health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey

Del denne artikkelen