Bruk av grønne områder påvirker folkehelsen – en rapport fra Danmark

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk rapport fra 2011 viser til resultater i en sunnhets – og sykdomsundersøkelse som omfatter bruk av grønne områder. Undersøkelsen kalles SUSY Grøn.  Over 21 000 danske statsborgere over 16 år har deltatt i undersøkelsen. Data ble innsamlet ved personlig intervjuer og en supplerende papirundersøkelse. I undersøkelsen inngikk 36 spørsmål innenfor 8 forskjellige «helsefaktorer» – som antas at være universelle og representerer en basal… Read more »

En dansk rapport fra 2011 viser til resultater i en sunnhets – og sykdomsundersøkelse som omfatter bruk av grønne områder. Undersøkelsen kalles SUSY Grøn.  Over 21 000 danske statsborgere over 16 år har deltatt i undersøkelsen. Data ble innsamlet ved personlig intervjuer og en supplerende papirundersøkelse.

I undersøkelsen inngikk 36 spørsmål innenfor 8 forskjellige «helsefaktorer» – som antas at være universelle og representerer en basal menneskelig funksjon og velbefinnende,  som fysisk funksjon, fysisk betingede begrensninger, fysisk smerte, allment velbehag, vitalitet, sosial funksjon, psykisk betingede begrensninger  og psykisk velbefinnende.

Resultatene fra undersøkelsen viser at individer som bor mer enn en kilometer fra et grønt område skårer i gjennomsnitt lavere i alle de 8 «helsefaktorene», enn individer som bor nærmere enn en kilometer fra et grønt område. Jo lengre avstand fra hjemmet til nærmeste grønne område, jo høyere stressnivå rapporterte de, og jo oftere svarpersonene besøkte de grønne områdene, jo lavere stressnivå rapporterte de.

Personer som bor mer enn en kilometer fra et grønt område, har lavere sjanse for å være fysisk aktive i et grønt område og har større risiko for å være svært overvektig, sammenlignet med personer som bor tettere enn 300 meter fra et grønt område. De flittigste besøkere av grønne områder, er de som har kortere avstand enn 300 meter.

Les rapporten her: Brug af grønne områder og folkesundhet i Danmark

Del denne artikkelen