Bråstopp for friluftslivets år

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

På tross av løfter om videreføring av satsing på friluftslivet, viser forslaget til statsbudsjett 2016 at støtte til friluftslivsaktivitet går kraftig ned neste år.

På tross av løfter om videreføring av satsing på friluftslivet, viser forslaget til statsbudsjett 2016 at støtte til friluftslivsaktivitet går kraftig ned neste år. I tillegg reduseres støtten til flere frivillige organisasjoner innen friluftsliv.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) styrkes med 1,5 mill i regjeringens forslag til budsjett. For øvrig ser ikke budsjettet så veldig lyst ut for de frivillige friluftslivsorganisasjonene. Den lenge etterspurte satsingen på friluftsliv som virkemiddel i folkehelsesatsingen kommer heller ikke neste år.

Flere organisasjoner, herunder DNT, Forbundet Kysten og Norges Jeger- og Fiskerforbund opplever kraftig kutt i driftsstøtten.

Aktivitetsmidler reduseres fra 57 til 45 millioner.

– Dette er en kraftig reduksjon, og medfører at en rekke av mange nye samarbeidsprosjektene med mål om varig aktivitet, som kom i forbindelse med Friluftslivets år, sannsynligvis får en kort levetid, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Les SPREK-saken «Norsk Friluftsliv og Turistforeningen må legge ned satsinger etter kutt»

Departementet foreslår å styrke friluftsrådene med 1,5 mill og FNF med 1,5 mill. Skjærgårdstjenesten går også opp med 2,1 mill. Tilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder blir også styrket med 2 mill. Tilskudd til sikring av friluftslivsområder ble redusert i 2015 med 10 mill, men får nå en tilsvarende økning.

Statens naturoppsyn (SNO) får 4,2 mill til økt kontrolltiltak for motorisert ferdsel i utmark.

– Dette er noe, men langt unna behovet, med tanke på at det allerede er alt for få kontroller, og det store antallet kommuner som nå er i ferd med å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring, sier politisk rådgiver Siri Meland.

For øvrig melder Klima- og miljødepartementet i budsjettforslaget at de vil sende på høring forslag om endring av markaloven i Oslo slik at det kan gis samme erstatning for vern som etter naturmangfoldloven.

Det varsles også at staten fremover i større grad skal samordne tiltak på friluftsliv fra ulike sektorer, og vil vurdere endringer i friluftsloven for å styrke allemannsretten.

Departementet varsler også at det kommer en høring om såkalt «cat-skiing» og at de vil forenkle regelverket for vannskuter.

Totalt sett er Klima- og miljødepartementets budsjett styrket med 10,2 % til ca 8,9 milliarder. Direkte friluftslivsmidler utgjør ca 1,86 % av budsjettet.

Bruker mer på helse

Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er styrket med 11 milliarder til 185 milliarder, en økning på 6,3 %. Samtidig opplyser departementet at det i 2014 samlet ble brukt 290 milliarder, eller 56 500 pr innbygger, på helse- og omsorgstjenester i 2014.

Til sammenlikning brukte staten ca 6 kroner pr innbygger til å styrke folkehelsen gjennom Friluftslivets år.

– Sett i lys av at friluftsliv er et at de mest effektive tiltakene for å fremme fysisk aktivitet og styrke helsen i samfunnet, er det uforståelig at helsereparasjonsbudsjettet styrkes med 2 150 kroner pr innbygger, men regjeringen ikke er villig til å videreføre aktivitetssatsingen i friluftslivet. Dette er uforståelig, og dårlig nytt for de som arbeider for styrking av folkehelsa, sier generalsekretær Lasse Heimdal

Del denne artikkelen