– Dette bør skje på alle skoler i Norge

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

Under et besøk på Kastellet skole lot KrF-leder Knut Arild Hareide seg imponere av hvordan skolen kombinerer fysisk aktivitet og læring ute i friluft.  

På Kastellet skole i Oslo har de én halv dag i uken der barna er ute og bedriver læring i friluft. Slik har det vært siden skolen ble opprettet i 2004. Skoleledelsen er tydelig på at det er såpass vellykket både for elevene og lærerne, at det er en ordning de vil fortsette med.

hareide og lærer

IMPONERT: KrF-leder Knut Arild Hareide lot seg imponere over arbeidet de gjør ved Kastellet skole, og hvordan de kombinerer fysisk aktivitet og undervisning.

– Som et lite kinderegg

Før jul ble det vedtatt i Stortinget at det skal være én time fysisk aktivitet i norske skoler. KrF var et av partiene som var med på å sikre flertall for ordningen.

På Kastellet skole fikk KrF-leder Knut Arild Hareide, og leder for Helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad, se eksempler på hvordan norske skoler kan løse vedtaket om én time fysisk aktivitet hver dag.

Ved Nordstrand-skolen fikk politikerne se konkrete eksempler på hvordan de kombinerer fysisk aktivitet med læringsmål som er satt i ulike fag.

– Kastellet skole har vist oss eksempler på det som bør skje på alle skoler i Norge, for alle elever i Norge trenger fysisk aktivitet, og de trenger god læring. Her får de det altså til. De greier å kombinere læring, fysisk aktivitet og friluftsliv – det er et lite kinderegg det, sier Knut Arild Hareide.

JA TIL MER FYSISK AKTIVITET: Krfs Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad, sammen med generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

 

– Har kjempebetydning

Med på besøket var også Lasse Heimdal, som er generalsekretær i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, og også leder for Nordstrand KrF.

Han og de andre gjestene fikk se hvordan barna rullerte på tre ulike stasjoner, med ulike læringsmål på hver stasjon.

Heimdal mener at vedtaket om én time fysisk aktivitet i skolen hver dag vil få mye å si folkehelsa i Norge.

– Dette har kjempebetydning. Både for folkehelsa, for barn og unges læring, og for det sosiale miljøet på skolen.

Heimdal mener at Kastellet skole, og hvordan de tilbyr en halv dag med fysisk aktivitet og læring i friluft hver onsdag, er viktig i det å vise at man kan med litt planlegging og tilrettelegging løse vedtaket om én time fysisk aktivitet.

– Det er veldig bra at det finnes skoler som kan vise at dette fungerer i praksis, så dette er noe mange andre skoler burde ta etter og lære av, understreker Heimdal.

 

 

 

 

 

 

 

Del denne artikkelen