Bor du 300 meter fra en park?

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Da kan du sannsynligvis glede deg over en rekke positive helseeffekter som lavere stressnivå, bedre humør og bedre helse.

Derfor anbefaler WHO nå at alle som bor i en europeisk by bør ha en park mindre enn 300 meter fra der de bor. – Dette bør også være et mål i norske byer, mener Norsk Friluftsliv.

Helsebringende parker: En ny rapport WHO fra peker på at flere parker gir en hel rekke fordeler både til de som bor i byen, og til byens myndigheter. Parkene gir de som bor i byer lett tilgjengelige steder for å få luft og lys, roe ned og redusere stress. Flere undersøkelser har tidligere dokumentert en rekke positive helseeffekter av å oppholde seg i grønne omgivelser.

Rapporten peker også på at parker er også en billig måte for myndighetene å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen på – og at små grønne lunger er vel så viktige som store.

Karl Johan alleAlle bør ha en park 300 meter fra der de bor
WHO og deres medlemmer har satt seg et mål om at alle europeiske byboere bør ha en park eller lett tilgang til offentlige grøntområder innenfor en rekkevidde av 300 meter fra der de bor.

WHO peker på at tilgjengelige grøntområder og parker er særlig viktig for økonomisk vanskeligstilte, barn, gravide og eldre. Men selv om disse har et spesielt behov og drar en særlig nytte av lett tilgjengelige grøntområder, er behovet for tilgang til grønne lunger helt universalt for alle som bor i en by.

Aktuelt også i Norge
Selv om det kan virke som Norge har mer enn nok natur å ta av, bor stadig flere av oss i by. WHO’s mål understreker viktigheten av å ta vare både på de store parkene, men også de små grønne lommene i byene våre, som fort forsvinner når det trengs flere boliger.

Norge har tidligere sluttet seg til og bidrar til oppfølgingen av den såkalte Parmaerklæringen, om at alle barn skal ha tilgang til grøntområder for lek og fysisk aktivitet, som ble vedtatt i Parma på Verdens helseorganisasjons 5. ministerkonferanse for miljø og helse i Europa i 2010.

Nordic Green Space Award er et partnerskap med mer enn 25 forskjellige aktører og interessenter i Norden, som driver en kvalitetsordning for grønne områder i bymiljøet. Betydningen av grønne områder – parker, naturparker og naturområder – har fått en stadig større betydning. Det handler om livskvalitet, rekreasjon, sunnhet og klimatilpasning og en dagsorden som går langt ut over den klassiske parken. I dag er det 16 parker og grønne områder i Skandinavia, som har mottatt utmerkelsen. Med bedømmelsen får området et kvalitetsstempel, en unik markedsføringsmulighet og faglig sparring fra en rekke kompetente fagfolk.

Se hvilke grøntområder som har mottatt utmerkelsen i Norge!

Les mer om forskning og naturens helbredende effekter

 

Del denne artikkelen