Bli med #sammenpåtur i Frivillighetens år 2022!

Publisert – Sist oppdatert 06.04.2022
Foto: Synne Kvam

I 2022 markeres Frivillighetens år. Med signalarrangementet #sammenpåtur skal vi lage årets fineste – og viktigste – aktiviteter og møteplasser.

Det er alltid hyggeligere å gjøre ting sammen. Vi vet at det å bevege seg og være ute, spesielt når vi gjør det sammen med andre mennesker, kan gi glede og bedre helse. Samtidig vet vi at dørstokkmila er lang for mange, og at ikke alle kjenner til de mulighetene og tilbudene som finnes i nærheten.

Derfor inviterer vi nå hele Norge til å løfte sammen for å sørge for at enda flere har noen å være ute med. La oss være #sammenpåtur!

16.februar 2022 ble det arrangert et digitalt informasjonsmøte. På videoen under kan du høre mer om hvorfor og hvordan du kan delta, når det skjer, samt hva og hvordan du kan søke støtte.

Saken fortsetter under videoen.

Inviterer bredt

– Vi oppfordrer lokale lag og organisasjoner, kommuner, frisklivs- og frivilligsentraler, fylkeskommuner og andre til å finne sammen, slik at vi får med oss alle på tur i 2022! Vi skal ikke finne opp kruttet på nytt, men vi skal gjøre mer av det vi kan best: Nemlig få med folk ut, sier prosjektleder i Norsk Friluftsliv, Tonje Refseth.

#sammenpåtur åpnes med en kick-off på Verdens aktivitetsdag 10.mai. På denne dagen kommer vi sammen og gjennomfører en dugnad for å få alle med oss på tur, men de frivillige organisasjonene vil som vanlig invitere til felles turer og aktiviteter gjennom hele året. Lokale lag og foreninger oppfordres til å gjøre det enkelt, og koble konseptet #sammenpåtur på sine allerede planlagte og terminfestede aktiviteter, men jobbe litt ekstra for å rekruttere og invitere nye deltakere.

De ulike aktørene oppfordres også spesielt til å samarbeide med hverandre, nettopp for å nå ut til flere og nye deltakere.

– På den måten kan vi få til mer aktivitet og inkludere enda flere, sier Refseth.

Det er møtene som gjør forskjellen

Samtidig som organisasjoner inviterer til sine turer og arrangementer, oppfordres også vanlige folk til å invitere noen med ut. Det være seg på fisketur, gåtur, nytteveksttur, turbingo, seiltur, klatretur, orienteringstur, strikketur – eller noe helt annet.

– Det er møtene mellom mennesker som gjør forskjellen. Du kan for eksempel invitere med noen du ikke kjenner fra før, noen du ikke har sett på lenge, eller noen du vet om som gjerne kunne ha trengt en tur, turvenn eller opplevelse utendørs, oppfordrer Refseth.

Det er Norsk Friluftsliv, på vegne av de 18 medlemsorganisasjonene, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening som står bak #sammenpåtur.

DELT TURGLEDE - Foto: Eivind Haugstad Kleiven/ DNT

Hvorfor #sammenpåtur?

Turer til fots er den vanligste fysiske aktiviteten i alle aldersgrupper, og det er også den aktiviteten flest oppgir at de kunne tenke seg å gjøre mer av. Likevel kan både mangel på kunnskap om tilbudene og turmulighetene som finnes skape barrierer for deltakelse.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv under pandemien viser at det er en enorm interesse for friluftsliv her i landet. Imidlertid bekrefter tallene store sosioøkonomiske ulikheter i hvem som deltar. Selv om mange har gått mer på tur, er det også noen grupper som har falt mer fra friluftslivet. Blant unge og lavt utdannede oppgir mer enn hver tiende nordmann at de har gått mindre på tur under pandemien.

Det å komme i gang med en aktivitet kan ofte være enklere sammen, men ikke alle har noen å gjøre det sammen med. Mange, særlig unge og eldre, oppgir at de er ensomme. Gjennom å bli invitert med inn i frivilligheten vil flere kunne oppleve tilhørighet og bli del av et sosialt felleskap, noe som er en kur mot ensomhet.

#sammenpåtur er et signalarrangement under Frivillighetens år 2022, og støttes av Stiftelsen Dam, Gjensidigestiftelsen, Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

Følg med for mer informasjon, eller ta kontakt med prosjektleder Tonje Refseth, tonje@norskfriluftsliv.no.

Del denne artikkelen