Bli med på undersøkelse om turgåerens opplevelse

Publisert – Sist oppdatert 23.03.2022

Universitetet i Oslo trenger din hjelp til kartlegging av hvordan vi mennesker erfarer og fortolker våre opplevelser i naturen.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge turgåeres opplevelser når de er ute i naturen. Universitetet i Oslo ønsker å forstå hvordan mennesker erfarer og fortolker sine opplevelser i naturen, som for eksempel når de er på tur, som daglige gåturer, dagsturer i marka og på fjellet og fotturer over flere dager, og også når de gjør mer hverdagslige ting som hagearbeid.

Her kan du delta på undersøkelsen.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of Tampa, Florida. Undersøkelsen vil bli utført i en rekke land i tillegg til Norge og USA: Finland, Storbritannia, Canada, Australia, Argentina og Brazil.

Prosjektleder i Norge er undertegnede, professor Inger Furseth, og prosjektleder i USA er professor Ryan Cragun. Prosjektet er finansiert av Social Sciences and Humanities Research Council, Canada.

Undersøkelsen består av to deler, en spørreundersøkelse og en intervjuundersøkelse. Her kan du delta på undersøkelsen.

I spørreskjemaet kan de også oppgi om de ønsker å delta på intervjuundersøkelsen ved å klikke på en link, som sender kontaktinformasjon til nettskjema og sikret server på Universitetet i Oslo. Det er fullt mulig å kun delta i spørreundersøkelsen og ikke delta i intervjuundersøkelsen.

Spørreskjemaet består av en rekke spørsmål om folks opplevelser og erfaringer når de er i naturen. Mot slutten er det også spørsmål om alder, utdannelse og inntekt. Det tar ca 20 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Vi spør ikke om personopplysninger, og det er heller ikke mulig å spore avsender til spørreskjemaet. De svarene vi mottar vil altså være helt anonymisert.

Det samles kun inn opplysninger der det foreligger samtykke.

Litt mer informasjon om bruk og lagring av data:

Spørreundersøkelsen

  • Informasjonen som oppgis i spørreundersøkelsen er anonymisert og kan ikke knyttes til den enkelte informant.
  • Data fra spørreundersøkelsen vil bli analysert av flere grupper: prosjektlederen i USA, hans forskningsassistenter og studenter. Hans forskningsteam, som består av forskere i andre land som gjør samme spørreskjemaundersøkelse, vil også analysere data.

Intervjuundersøkelsen

  • Vi vil behandle informasjonen som oppgis i intervjuundersøkelsen konfidensielt ut fra norske regler om personvern.
  • Bare den norske prosjektlederen og forskningsassistenter ved Universitetet i Oslo vil ha tilgang på intervjudata.
  • Deltakernes svar vil kun bli lagret på prosjektleders og forskningsassistentenes datamaskiner, som er passordbeskyttet.
  • Bakgrunnen til deltakerne vil bli endret for å beskytte deres anonymitet.

Resultatene fra begge undersøkelsene vil bli benyttet i både norske og utenlandske publikasjoner.

Dette prosjektet ender i 2025 og alle data fra intervjuundersøkelsen vil bli slettet etter prosjektets slutt. De anonyme data fra spørreskjemaundersøkelsen vil ikke bli slettet.

Her kan du delta på undersøkelsen.

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

Del denne artikkelen