Bli med på undersøkelse om friluftsliv ved Oslofjorden

Publisert

Miljødirektoratet har nå initiert et forskningsprosjekt for å kartlegge friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen rundt.

Ved å svare på spørreundersøkelsen kan du bidra til å øke tilgjengeligheten til strandsonen og fjorden.

Prosjektet er et oppdrag fra Miljødirektoratet som ledes av Transportøkonomisk institutt (TØI, prosjektleder) og gjennomføres i samarbeid med Københavns universitet (KU) og Norges idrettshøgskole (NIH).

Svarene på spørreskjemaet er anonyme, og undersøkelsen tar ca. 10 min å svare på.

Her kan du delta på undersøkelsen.

Hvorfor svare?

Dine erfaringer er viktige for å sikre:

  • økt tilgjengelighet til strandsonen og fjorden for alle
  • redusere konflikter mellom ulike aktivitets- og brukergrupper
  • sikre bedre kunnskap om hva friluftsliv på og langs Oslofjorden betyr for livskvalitet, helse og sosial inkludering

Hvem kan svare?

Alle som bruker områder og strandsoner i Oslofjorden.

Om prosjektet

Målet er å kartlegge:

  • omfang og variasjon i friluftslivsbruk på Oslofjorden og i strandsonen, fra svenskegrensen til grensen mot Agder gjennom et helt år
  • hva som fremmer og hemmer friluftslivsbruken blant ulike grupper i befolkningen
  • konflikter innen friluftslivet og mellom friluftslivsbrukere og andre brukergruppe

Les mer om prosjektet og oppdraget fra Miljødirektoratet.

Del denne artikkelen