Regionale seminarer om naturen som læringsarena

Publisert – Sist oppdatert 09.09.2022

Norsk Friluftsliv og medlemsorganisasjonene inviterer til praktiske og inspirerende seminarer for lærere og andre ansatte i skolen.

Når teoritungt fagstoff flyttes ut i den virkelige verden, får elevene lære med alle sansene. Slik gir naturen som læringsarena en unik mulighet for dybdelæring i praksis.

På seminarene vil skolene få verktøy og inspirasjon til å drive dybdelæring gjennom aktive læringsmetoder i uteklasserommet. Seminaret vil gi lærere og annet personale i skolen verktøy som fremmer elevenes skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Målgruppen er:

  1. Lærere som ønsker verktøy og tips til aktiv læring i natur.
  2. Annet personale ved skoler som ønsker verktøy for å bruke naturen som aktivitetsområde.

Hvor og når?

 

uteskole

Del denne artikkelen