Bli med på dugnaden for økt deltakelse!

Publisert – Sist oppdatert 17.09.2020

Vil dere bli med å gi enda flere barn og unge en meningsfull fritid?

Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Gjennom deltagelse i sosiale fritidsaktiviteter inkluderes barn og unge i fellesskap, de får andre erfaringer og relasjoner enn det de får på skolen, eller i mer uformelle situasjoner. Deltagelse i fritidsaktiviteter kan gi en fellesskapsfølelse og en god mestringsfølelse, som mange ikke får på andre arenaer. Å delta i en valgfri fritidsaktivitet er vedtatt i Fritidserklæringen, og er en rettighet som barn og unge har. Vi må jobbe sammen for å få med de som ofte står utenfor organiserte fritidsaktiviteter.

Barrierer for deltagelse

Det kan være både praktiske og sosiale, økonomiske eller kulturelle barrierer for deltagelse i fritidsaktiviteter. Utfordringer med norsk språk og manglende kjennskap til hvordan fritidsaktiviteter er organisert kan hindre deltagelse, og at det er viktig å sørge for tydelig og målrettet informasjon om tilbudet slik at alle får med seg hva det går ut på. Dette handler ofte om å sørge for klarspråk i kommunikasjonen, at informasjonen er lett tilgjengelig for de som skal finne den og at dere benytter bilder de kjenner seg igjen i.

En fritidstilbud for alle

Frivillighet Norge utvikler nå Ungfritid.no som samler varige fritidsaktiviteter organisert av frivillige organisasjoner, for alle barn og unge, på en nasjonal side. Dette nasjonale rekrutteringsverktøyet er utviklet på vegne av medlemsorganisasjonene og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Friluftslivsorganisasjoner og deres lokallag er en viktig arena for sosiale fellesskap og meningsfull fritid. Sammen kan vi invitere flere barn og unge til å være med på aktivitetene i de frivillige organisasjonene fra 2021!

Blir dere med i en dugnad for økt deltagelse?

Vi vil oppfordre friluftslivsorganisasjoner til å gå gjennom hvordan dere tar imot nye deltagere, og hvordan det forventes at nye deltagere skal ta kontakt med dere. På Ungfritid.no vil frivillige organisasjoner kunne legger ut egne aktiviteter med plass til nye deltakere. Målet er å gjøre det enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne varige fritidsaktiviteter for barn og unge der de bor.

For å være klare til å ta imot mange nye deltagere når Ungfritid.no lanseres for publikum i 2021 bør vi begynne å planlegge tidlig. Har dere nok frivillige til å drifte aktivitetene? Vet dere hvordan dere skal nå ut til målgruppen dere ønsker å invitere med?

Skal flere kunne melde seg må organisasjonene være forberedt på å vokse, skape en kultur for inkludering og sjekke at de gjennomfører sine planer.

  1. Er det mulig å melde seg på en enkel måte, eller er det vanskelig å ta kontakt?
  2. Gir vi god informasjon om hva det faktisk innebærer å være med?
  3. Gjør vi tiltak for å nå ut til de som ikke allerede kjenner til oss?

Dersom det er mangel på frivillige ledere kan dere allerede nå begynne å rekruttere nye frivillige som vil være på dugnad for økt deltagelse i organisasjonene. Dette kan gjøres gjennom Frivillig.no som er en gratis rekrutteringskanal for å få med nye frivillige.

Økt deltakelse er også en målsetning med Frivillighetens år 2022 som regjeringen har vedtatt.

 

Her finner du flere inkluderingsverktøy>>

Del denne artikkelen