frivilllighet
frivilllighet

De blåblå svikter frivilligheten

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Synne Kvam

Regjeringspartiene er minst villige til å satse på en styrking av frivillige organisasjoner i kommunene. Svært uheldig, mener Norsk Friluftsliv.

FrP og Høyre vil ikke satse på kommunale aktivitetsråd for frivillige organisasjoner, viser en ny undersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv. I dag har kun 13% av kommunene utviklet en frivillighetspolitikk. Dette viser at det trengs tydeligere føringer fra staten, og tilrettelegging for aktivitetsråd i kommunene vil være et viktig tiltak, mener organisasjonen.

Lite representert

De fleste kommuner har et idrettsråd som sikrer dialogen mellom idrett og kommune. Nå ønsker Norsk Friluftsliv, med sine rundt 940 000 medlemskap, et liknende organ for andre frivillige organisasjoner.

– Forskning har vist at frivillige organisasjoner i for liten grad er representert når saker som omhandler friluftslivet behandles. Aktivitetsrådet vil derfor være en viktig arena for samhandling mellom offentlig og frivillig virke, men det er kommunene som må være motor i dette arbeidet, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Forslaget får støtte fra Frivillighet Norge.

– Gjennom opprettelsen av aktivitetsråd eller frivillighetsråd vil man kunne innhente kunnskap og samordne aktiviteter på tvers av både store og små frivillige aktører, noe som helt klart vil gi organisasjonene en tydeligere stemme i kommunene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Prioriterer ikke aktivitetsråd

I undersøkelsen, som ble sendt ut til de tre øverste stortingskandidatene for hvert parti i hvert fylke, sier kun 28 prosent av Fremskrittsparti-kandidatene at de ønsker at det etableres et aktivitetsråd i alle kommuner.

Høyre valgte å ikke svare på undersøkelsen, men partiet sentralt har sendt noen generelle kommentarer til spørsmålene. Her framkommer det at aktivitetsråd ikke er noe de vil prioritere.

Nærmere halvparten av de spurte, til sammen 201 stortingskandidater, besvarte undersøkelsen.

– Forstår viktigheten

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti har imidlertid bred oppslutning om forslaget. Blant SV-kandidatene er hele 94 prosent positive.

Arbeiderpartiet er per i dag det eneste partiet som har innføring av aktivitetsråd som en del av sitt partiprogram.

Det flott å se at vi har partier som forstår viktigheten av å satse på frivillige organisasjoner. Stortinget besluttet rett før sommeren at det skal utarbeides en handlingsplan for fysisk aktivitet, og dette tiltaket bør innlemmes i denne, avslutter Siri Meland.

siri meland pressefoto

ØNSKER AKTIVITETSRÅD: Siri Meland mener egne aktivitetsråd i kommunene vil være en god måte å styrke frivillige organisasjoners stemme. Foto: Joe Urrutia

Del denne artikkelen