Betydningen og bruken av grøntområder i Malaysia

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk doktorgradsavhandling fra 2012 har sett på betydningen og bruken av grøntområder i Malaysia. Bakgrunnen for studien er at grøntområder spiller en avgjørende rolle for kvaliteten av bylivet og bymiljøet i industrialiserende og urbaniserende land som Malaysia. Formålet med studien har vært å skape en bedre forståelse av beboernes bruk av og preferanser for… Read more »

En dansk doktorgradsavhandling fra 2012 har sett på betydningen og bruken av grøntområder i Malaysia. Bakgrunnen for studien er at grøntområder spiller en avgjørende rolle for kvaliteten av bylivet og bymiljøet i industrialiserende og urbaniserende land som Malaysia. Formålet med studien har vært å skape en bedre forståelse av beboernes bruk av og preferanser for grøntområder i de største malaysiske byene, å få kunnskap om sammenhengen mellom avstand til et grøntområde og bruken av dette, samt bruken av grøntområder og den enkeltes helsetilstand, og skape et overblikk over planlegging og drift av grøntområder i Malaysia. Resultatene er hentet fra litteraturstudier, strategiplaner, intervjuer og en spørreundersøkelse.

Resultatene viser at avstanden til et grøntområde er en avgjørende faktor i forhold til hvor ofte den brukes. De fleste som bor innen en radius på 2 km, bruker grøntområdene. Studien indikerer at det finnes en sammenheng mellom bruken av de grønne områdene og oppfattelsen av sin egen helsetilstand. Positive følelser som «å få mer energi», «glede» og «avslappethet» stiger i takt med bruken av grøntområder. Resultatene tyder også på at grøntområder får mer oppmerksomhet, men at planlegging og forvaltning av disse ikke er optimal.

Studien viser også til noen interessante likheter og forskjeller mellom Malaysia og den vestlige delen av verden, når det gjelder grøntområder, rekreasjon og sunnhet.

Les doktorgradsavhandlingen her: Green space use and management in Malaysia

Del denne artikkelen