Ber om større fokus på friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Stortingsmelding 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste», skal danne grunnlaget for den fremtidige kulturminnepolitikken i Norge.   Enkelt sagt kan vi si at det er friluftsorganisasjonene som bringer folk til kulturminnene. Men til tross for de tette båndene er ikke friluftslivsorganisasjonene direkte omtalt i meldingen, derfor ble det ekstra viktig for Norsk Friluftsliv (tidl FRIFO)  å anmode… Read more »

Stortingsmelding 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste», skal danne grunnlaget for den fremtidige kulturminnepolitikken i Norge.

 

Enkelt sagt kan vi si at det er friluftsorganisasjonene som bringer folk til kulturminnene. Men til tross for de tette båndene er ikke friluftslivsorganisasjonene direkte omtalt i meldingen, derfor ble det ekstra viktig for Norsk Friluftsliv (tidl FRIFO)  å anmode om å komme på høringen til Energi- og miljøkomiteen.

 

Kunnskap om kulturminner er med på å berike tur og friluftslivopplevelser. Målet må være at folk flest skal ha en bevissthet om hvorfor landskapet ser ut som det gjør.

 

– Både den norske turkulturen og arbeidet med kulturminnevern forsterker hverandre gjensidig. Sik sett skulle vi ønske at meldingen i større grad satt fokus på denne sammenhengen, sier Friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv Siri Meland.

 

Etter forvaltningsreformen er ansvaret for folkehelse, kulturminner og friluftsliv er samlet på én hånd – i fylkeskommunen. Dette åpner for et tett samarbeid mellom de tre sektorene.  Erfaringene fra våre medlemmer og FNF er at dette samarbeidspotensialt fortsatt er uforløst.

 

Med dette som bakgrunn la Norsk Friluftsliv frem flere konkrete forslag på tiltak under høringen.  Dersom samarbeidet mellom friluftsliv og kulturarv skal lykkes, må det etableres møteplasser nasjonalt, og regionalt for å tilrettelegge for en samarbeidskultur.

I tillegg bør det etableres/videreutvikle konkrete prosjekter:

 

Turportaler med kulturminne informasjon.

Igangsette nye prosjekter ala prosjektet mellom Riksantikvaren og Den Norske Turistforening. Der ti gamle ferdselsveier skal gjennom fysisk tilrettelegging og registrering og presentasjon av kulturminner, øke bruken av vandrerutene.

Kystleden er også et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom kulturminneforeninger og friluftslivet.

 

Norsk Friluftsliv ba om følgende komitemerknader til meldingen:

–          At det i større grad settes fokus på den positive sammenhengen mellom friluftslivet og kulturminner.

–          Område styrkes med prosjektmidler øremerket samarbeid mellom kulturminne og friluftsliv.

–          At samarbeidet mellom Riksantikvaren og DNT om gamle ferdselsveier løftes frem som et godt eksempel.

Del denne artikkelen