Vann 

Ber om snarlig vann-møte

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

Sabima, Norsk Friluftsliv, NJFF, WWF Norge, DNT og Naturvernforbundet ber Klima- og miljødepartementet om et snarlig møte for å drøfte situasjonen for norsk vannforvaltning.

Organisasjonene har bekymringer rundt det såkalte fornybardirektivet og nedbyggingen av norsk vassdragsnatur, som finner sted uten at tilsvarende mengder fossil energi fases ut. Det er et stort press på å bygge ut resterende større vassdrag som ikke allerede er demmet opp eller lagt i rør. Tiltakene preges av manglende samordning og dårlig kunnskap om de naturverdier vi risikerer å miste.

Konsesjonene til regulerte vassdrag skal etter avtaler med EU regelmessig oppdateres med moderne krav til miljøhensyn og miljøforbedringer.

– De få vilkårsrevisjonene som så langt er sluttført gir grunn til bekymring, sier Norsk Friluftslivs generalsekretær Lasse Heimdal. – Det er ikke lett å få kraftbransjen med på samarbeid om økologiske hensyn og miljøforbedringer. Vi er også svært opptatt av å få større fokus på miljøeffektene av oppdrettsnæringen. Norsk Friluftsliv har nylig sammen med en rekke organisasjoner på nytt sendt inn en ny klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA over norsk vannforvaltning.

I møtet med politisk ledelse i departementet ønsker organisasjonene å legge frem sine synspunkter på blant annet følgende temaer:

– organisasjonenes forventninger knyttet til videre utbygging av vannkraft og annen fornybar energi

– krav til miljøtilpasset vannføring og andre miljøforbedringer i kommende vannkraftrevisjoner og økte ambisjoner for å finne vinn-vinn løsninger for vannkraft og miljø

– organisasjonenes syn på mangelfull håndtering av miljøeffekter av oppdrett i vannforskriftsarbeidet

Brevet til departementet finner du her

Del denne artikkelen